Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

PuVP 81/2018 vp

Pöytäkirja
PuVP
81
2018 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 29.11.2018 klo 10.00—12.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Mika
Kari
sd (1, 2, 3, 4)
jäsen
Thomas
Blomqvist
r (4, 5, 6, 7)
jäsen
Timo
Heinonen
kok (3)
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Antti
Kaikkonen
kesk (4, 5, 6, 7)
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk (tilapäinen puheenjohtaja 5, 6, 7) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Krista
Mikkonen
vihr (4) (5 osittain)
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas (3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Lea
Mäkipää
sin (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sirpa
Paatero
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk (1, 2) (3, 4 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4)
varajäsen
Eero
Reijonen
kesk (1, 2, 3)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227307
HE 203/2017 vp PuV 29.11.2018 lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3.
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöjohtaja
Hanna
Nordström
puolustusministeriö
liite
hallitussihteeri
Kosti
Honkanen
puolustusministeriö
4
Valtioneuvoston selvitys: GPS-häirintä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-222654
Ulkoministeriön ja liikenne-ja viestintäministeriön muistio 13.11.2018
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
erityisasiantuntija
Anu
Sallinen
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Ville
Suominen
puolustusministeriö
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiantuntijakuulemisen osalta. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227296
HE 179/2018 vp PuV 29.11.2018 puheenjohtaja Timo Mielonen, Suomen Sadankomitea ry Asiantuntijalausunto
A 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227604
HE 179/2018 vp PuV 29.11.2018 toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Suomen Rauhanliitto ry Asiantuntijalausunto
B 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227301
HE 179/2018 vp PuV 29.11.2018 Asealan Elinkeinonharjoittajat ry Asiantuntijalausunto
C 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227306
HE 179/2018 vp PuV 29.11.2018 Asehistorian Liitto r.y. Asiantuntijalausunto
D 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-227605
HE 179/2018 vp PuV 29.11.2018 Suomen Asehistoriallinen seura ry Asiantuntijalausunto
E 5.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Timo
Mielonen
Suomen Sadankomitea ry
liite
toiminnanjohtaja
Laura
Lodenius
Suomen Rauhanliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Asealan Elinkeinonharjoittajat ry
liite
Asehistorian Liitto r.y.
liite
Suomen Asehistoriallinen seura ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 4.12.2018 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 20.1.2021 12.31