Pöytäkirja
SiVP
102
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 29.11.2017 klo 11.30—13.05
Läsnä
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok (1, 2, 3)
jäsen
Li
Andersson
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (4 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (1, 2, 3)
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
varajäsen
Tiina
Elovaara
sin (5, 6) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-159965
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
_ A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 12 ensimmäsien virkkeen loppu muutettiin näin kuuluvaksi: "jotka vähentävät monia kustannuksia aiheuttavia seurauksia pitkällä aikavälillä". 
Kappaleen 16 loppuun lisättiin virke: "Valiokunta pitää myös tärkeänä, että oppilaitoksiin muodostuu sekä palveluja että opiskeluolosuhteita koskeva eheä kokonaisuus." 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Lakialoite laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160032
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160033
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 erityisasiantuntija Kaisu Muuronen, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
_B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160035
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 puheenjohtaja Aki Holopainen, Yksityiskoulujen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_ C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160036
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
_ D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160037
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 koordinaattori Katri Salmi, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku Asiantuntijalausunto
_E 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-160038
LA 81/2016 vp SiV 29.11.2017 koordinaattori Katri Salmi, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku Asiantuntijalausunto
F 4_esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Merike
Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
erityisasiantuntija
Kaisu
Muuronen
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
puheenjohtaja
Aki
Holopainen
Yksityiskoulujen Liitto ry
liite
oppilashuollon päällikkö
Vesa
Nevalainen
Helsingin kaupunki
liite
koordinaattori
Tina
Holmberg-Kalenius
Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku
koordinaattori
Katri
Salmi
Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 30.11.2017 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 29.11.2017 15:20