Pöytäkirja
SiVP
103
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 30.11.2017 klo 12.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
varajäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6)
varajäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-159977
EU-vaikuttamisstrategia 2018
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtioneuvoston selvityksestä. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle 1.3.2018 mennessä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 34/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Lakialoite laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
Sivistysvaliokunta päätti keskeyttää asian käsittelyn ja lähettää lakialoitteen sekä siihen saadut lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että lakialoitteeseen sisältyvät ehdotukset käsitellään ministeriön asettamassa työryhmässä, joka parhaillaan selvittää uusia lainsäädännöllisiä keinoja puuttua kiusaamiseen. Sivistysvaliokunta pyytää, että työryhmän saatua työnsä päätökseen, opetus- ja kulttuuriministeriö antaa valiokunnalle vuoden 2018 alkupuolella selvityksen niistä lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä, joihin ministeriön arvion mukaan on syytä ryhtyä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja koulurauhan takaamiseksi. Valiokunta palaa tällöin asian käsittelyyn.  
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-160859
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
_ A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 7 otsikko muutettiin näin kuuluvaksi: "Tarve opintoseteliavustuksille". 
Kappaleelle 8 lisättiin otsskko: "Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu". 
Kappaleelle 10 lisättiin otsikko: "Kielikoulutus molemmilla kansalliskielillä". 
Kappaleesta 11 poistettiin neljännen virkkeen loppuaosa sanasta "niin" lähtien". 
Viimeisen kappaleen loppuun lisättiin teksti: "Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä oppilaitosten kiinteää yhteistyötä TE-keskusten, kuntien ja muiden maahanmuuttajien koulutukseen liittyvien tahojan kanssa koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa." 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: edustajat Elomaa ja Savio, B 6 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-155230
Vaikuttaminen EU:n monivuotiseen rahoitusehtykseen (2021-); tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman uudistaminen
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160929
E 34/2017 vp SiV 30.11.2017 opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160893
E 34/2017 vp SiV 30.11.2017 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
_ B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160894
E 34/2017 vp SiV 30.11.2017 Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-160895
E 34/2017 vp SiV 30.11.2017 Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
_ D 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
opetusneuvos
Petteri
Kauppinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Akatemia
liite
Suomen yliopistot UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 1.12.2017 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 1.12.2017 9:10