Pöytäkirja
SiVP
105
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 7.12.2017 klo 12.00—13.10
Läsnä
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Li
Andersson
vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (1, 2)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 34/2017 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-134158
Perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2015-AK-6464
Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: EJ 21/2017 vp - E 21/2015 vp Sivistysvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan digitaalisia sisämarkkinoita kokevasta komission strategiasta seuraavin huomautuksin. Valiokunta uudistaa aiemmin kokouksessaan 24.6.2015 (SiVP 7/2015 vp) hyväksymänsä kannanoton. Valiokunta viittaa myös valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla antamaansa lausuntoon (SiVL 5/2017 vp - U 63/2016 vp) eduskunnan suurelle valiokunnalle. Valiokunta pitää välttämättömänä tässä yhteydessä uudistaa seuraavat lausunnon kohdat: 1. Komission ehdotuksen artiklassa 12 on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta säätää kustantajan oikeudesta osuuteen korvauksesta, joka koskee teoksen käyttöä tekijänoikeuden rajoituksen nojalla, sen perusteella, että tekijä on siirtänyt tai lisensioinut oikeuden kustantajalle. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta korostaa, että tässä tarkoitetusta kustantajien korvausoikeudesta ei saa säätää jäsenmaita pakottavasti. Siten uudistus ei saa vaikuttaa kielteisesti kansallisiin kopiointi- ja lainauskorvauskäytäntöihin. Suomessa on katsottu, että yksityisen kopioinnin hyvityksen saamiskelpoisuus ei ole sopimuksilla siirrettävissä. Ehdotus voisi pakottavassa muodossaan heikentää perusteettomasti tekijöiden taloudellista asemaa.2. Sivistysvaliokunta pitää erittäin perusteltuna sitä, että komissio arvioi erilaisten välittäjiksi katsottujen palveluiden rooleja ja tarvittaessa etsii keinoja, joilla oikeudenhaltijat saisivat osansa palveluista kertyvistä tuloista. Komission ehdotus on lähtökohdiltaan oikeansuuntainen, vaikkakin se sisällöllisesti vaatii kehittämistä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että esitetyn arvokuilun laajuutta ja sen muodostumiseen liittyviä markkina- ym. mekanismeja selvitetään tarkasti.Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että eduskuntaa informoidaan riittävän ajoissa edellä tarkoitetun direktiivin uudistamistyön etenemisestä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Sivistysvaliokunnan ajankohtaiset EU-asiat
Valiokunnan oma asia
O 2/2015 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161708
O 2/2015 vp SiV 07.12.2017 EU-koordinaattori Henrik Ruso, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
6
SWiPE, Smart Work in Platform Economy - Fiksu työalustatalouden aikakaudella -tutkimushanke
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-162381
071217_SWiPE_esitys.pdf
_A 6_esitys
Tutkimushanketta esittelivät tutkimuskonsortion johtaja, professori Anne Kovalainen, osahankkeen johtaja, erikoistutkija Seppo Poutanen ja tutkijatohtori Kaisa Hytönen. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 8.12.2017 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 20.12.2017 11:16