Viimeksi julkaistu 11.6.2021 10.19

Pöytäkirja SiVP 11/2021 vp Sivistysvaliokunta Torstai 10.6.2021 klo 12.00—13.20

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Emma Kari vihr jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Anneli Kiljunen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Sari Multala kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Sofia Vikman kok (1, 2, 3, 4) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

KertomusK 1/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-380734
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
liite A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 3 loppuun lisättiin seuraavat virkkeet: ”Sivistysvaliokunta lausuu kustannustuesta nyt ensimmäistä kertaa. Yleisötilaisuuksia on rajoitettu tartuntatautilain 58 §:n nojalla, joka on jo ennen koronapandemiaa säädettyä lainsäädäntöä. Tapahtuma-alan pitkään jatkuneiden rajoitusten vaikutuksia elinkeinon harjoittamiseen ja erilaisten tukien ja korvausten kohdentumista alalle ei ole arvioitu alan näkökulmasta riittävästi.” 

Perustelujen kappale 8 muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta esittää, että talousvaliokunta täsmentää 1 §:ää siten, että siitä ilmenee yksiselitteisesti säännöksen perusteluissa mainittu mahdollisuus myöntää tukea yrityksille, vaikka alkuperäisen tukiohjelman mukainen tukikiintiö on täynnä.” 

Perustelujen kappaleen 10 ensimmäisessä virkkeessä sanat ”pitää tarpeellisena” korvattiin sanalla ”esittää”, sanat ”arvioi mahdollisuuden ottaa” korvattiin sanoilla ”ehdottaa lakiesityksen muuttamista siten, että” ja virkkeeseen lisättiin sana ”otetaan”. 

Perustelujen kappaleen 14 kaksi ensimmäistä virkettä korvattiin seuraavilla virkkeillä: ”Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden taloudellisia menetyksiä on korvattu eri tukitoimin ja tuen saamisen ehtoja on muutettu niin, että väliinputoajaryhmät pääsevät myös tuen piiriin. Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä seurata, että tuki myös konkreettisesti kohdentuu mm. yksinyrittäjille, eikä uusia väliinputoajaryhmiä synny.” 

Perustelujen kappaleen 15 ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja tapahtumien avaamisen”.  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Muut asiat

Keskusteltiin seuraavan viikon kokouksista. Valiokunnalla on epävirallinen etäkokous tiistaina 15.6.2021 ja keskiviikkona 16.6.2021. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 11.6.2021 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen