Viimeksi julkaistu 24.9.2021 10.00

Pöytäkirja SiVP 12/2021 vp Sivistysvaliokunta Tiistai 7.9.2021 klo 12.00—13.50

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Emma Kari vihr (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Sari Multala kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Johan Kvarnström sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n ja yliopistolain muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385940
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385941
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 johtaja Maria Sahlstedt, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385942
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 pääsihteeri Hanna Kosonen, Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385943
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385946
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385947
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
liite F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385948
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Music Finland ry Asiantuntijalausunto
liite G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386145
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Suomen Teatterit ry Asiantuntijalausunto
liite H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386146
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto
liite I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385972
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 LiveFIN ry Asiantuntijalausunto
liite J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385977
HE 118/2021 vp SiV 07.09.2021 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Asiantuntijalausunto
liite K 4

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Kuultavina olivat: 

 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • johtaja Maria Sahlstedt Tapahtumateollisuus ryliite
 • pääsihteeri Hanna Kosonen Forum Artis ryliite
 • erityisasiantuntija Johanna Selkee Suomen Kuntaliittoliite
 • lakimies Minna Antila Suomen Kuntaliitto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ryliite
 • Music Finland ryliite
 • Suomen Teatterit ryliite
 • Suomen Näyttelijäliitto ryliite
 • LiveFIN ryliite
 • Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian U 28/2021 vp käsittelyyn. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385840
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385882
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 professori Samuel Kaski, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385839
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 asiantuntija Samuli Maxenius, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385963
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385842
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389489
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
(U 28/2021 vp) liite F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389490
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 suunnittelija Kristine Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
(E 62/2021 vp) liite G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389491
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
liite H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389492
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389493
U 28/2021 vp SiV 07.09.2021 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite J 6

Etäkuuleminen 

Kuultavina olivat: 

 • pääjohtaja Heikki Mannila Suomen Akatemialiite
 • professori Samuel Kaski Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • asiantuntija Samuli Maxenius Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Opetushallitusliite
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Kuntaliitto

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.6.2021: 

Kuultavina olivat: 

 • suunnittelija Kristine Alanko työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyliite
 • opetusneuvos Jonna Korhonen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio oikeusministeriöliite

7.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

KertomusK 1/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381955
K 1/2021 vp SiV 15.06.2021 johtaja Antti Virrankoski, Eduskunnan kirjasto Asiantuntijalausunto
liite A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-381956
K 1/2021 vp SiV 15.06.2021 johtaja Antti Virrankoski, Eduskunnan kirjasto Asiantuntijalausunto
liite B 7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-382332
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020
liite C 7

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.6.2021: 

Kuultavana oli: 

 • johtaja Antti Virrankoski Eduskunnan kirjastoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 15.6.2021. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta vuonna 2020

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384132
Ote puhemiesneuvoston poytakirjasta 69_2021 kohta 5.pdf
liite A 8
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384133
Itlan saate eduskunnan puhemiesneuvostolle 2020.pdf
liite B 8
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384134
Itlan toimintakertomus ja tilinpaatos 2020.pdf
liite C 8
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384135
Itlan tilintarkastuskertomus 2020.pdf
liite D 8
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384136
Itlan vuosikertomus 2020.pdf
liite E 8

Merkittiin, että puhemiesneuvosto on lähettänyt valiokunnalle tiedoksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomuksen säätiön toiminnasta vuonna 2020. 

Päätettiin kutsua kuultavaksi: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. 

9.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381502
K 3/2021 vp SiV 11.06.2021 ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 9
Lisäselvitys EDK-2021-AK-382042
K 3/2021 vp SiV 15.06.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 9

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021: 

Kuultavina olivat: 

 • ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Tiina Silander opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Tomi Halonen opetus- ja kulttuuriministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite

10.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 28/2021 vp, määräaika 19.9.2021. 

11.  Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että valiokunta on keskustellut kotimaan matkasta epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021. Valiokunta matkustaa Seinäjoelle 14.-15.9.2021. 

Vierailu Kansallismuseoon on keskiviikkona 8.9.2021 kello 8.30. 

Sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan teatteri-ilta ja tapaaminen Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n kanssa on keskiviikkona 6.10.2021 kello 19.00 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 8.9.2021 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen