Viimeksi julkaistu 27.1.2023 13.24

Pöytäkirja SiVP 123/2022 vp Sivistysvaliokunta Perjantai 27.1.2023 klo 11.30—12.20

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain) jäsen Sanna Antikainen ps (3, 4, 5, 6) jäsen Marko Asell sd (5, 6) (4 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Anneli Kiljunen sd (5, 6) (4 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (5, 6) (4 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps (4 osittain) jäsen Mikko Ollikainen r (5, 6) (4 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Lakialoite laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5964
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 yhteiskuntasuhdepäällikkö Kaisa Larjomaa, Suomen Olympiakomitea ry Asiantuntijalausunto
liite A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-6019
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti Asiantuntijalausunto
liite B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5866
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 johtaja Marjo Mäenpää, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Asiantuntijalausunto
liite C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5867
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 johtaja Marjo Mäenpää, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Asiantuntijalausunto
liite D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5922
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
liite E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5505
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5700
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5965
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5966
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5967
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
liite J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5868
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 yliopistonlehtori Aino Saarinen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-6080
VNS 16/2022 vp SiV 27.01.2023 Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
liite L 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Kaisa Larjomaa Suomen Olympiakomitea ryliite
 • johtaja Tommi Vasankari UKK-instituuttiliite
 • johtaja Marjo Mäenpää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporeliite
 • pääsihteeri Rosa Meriläinen Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ryliite
 • Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ryliite
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ryliite
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ryliite
 • Väestöliitto ryliite
 • yliopistonlehtori Aino Saarinen Helsingin yliopistoliite
 • Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopistoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 31.1.2023 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Maiju 
Tuominen