Viimeksi julkaistu 8.2.2023 13.51

Pöytäkirja SiVP 129/2022 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 8.2.2023 klo 11.30—12.53

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok jäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Emma Kari vihr (4, 5, 6) jäsen Hilkka Kemppi kesk (3, 4 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2) jäsen Mikko Ollikainen r (3) (4 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok (3, 4, 5, 6) jäsen Sofia Vikman kok (4, 5, 6) (3 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (3, 4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtioneuvoston selontekoVNS 16/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-5645
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen
liite A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 29 ensimmäisen virkkeen jälkeen lisättiin uusi virke: ”Tätä on nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa ylläpidettävä ja kehitettävä edelleen.” 

Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2022 vp
Hallituksen esitysHE 313/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 43/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 58/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 41/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-9716
HE 43/2022 vp SiV 08.02.2023 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 9.2.2023 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen