Viimeksi julkaistu 22.9.2021 9.15

Pöytäkirja SiVP 14/2021 vp Sivistysvaliokunta Tiistai 21.9.2021 klo 12.00—13.35

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Emma Kari vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Sari Multala kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Pia Lohikoskelle on 8.9.2021 myönnetty vapautus sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä. Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 9.9.2021 on sivistysvaliokunnan varajäseneksi valittu ed. Anna Kontula. 

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 14.9.2021 on sivistysvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Ville Kaunisto ja varajäseneksi ed. Sari Multala. 

4.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ulkoasiainvaliokunnalle. 

5.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Euroopan unionin datasäädös

Valtioneuvoston E-selvitysE 86/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 101/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

LakialoiteLA 85/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

9.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-376156
Hallituksen vuosikertomus 2020
liite A 9

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.9.2021. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta vuonna 2020

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-389976
Itla_Virtanen_100921.pdf
liite A 10

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

- puheenjohtaja Mirka Soinikoski ja toimitusjohtaja Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr (Itla), liite. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan vuoden 2020 vuosikertomuksen ja saamansa asiantuntijaselvityksen perusteella sivistysvaliokunta lausuu käsityksenään, että ITLA on kertomusvuonna toteuttanut hyvin tehtävää, johon eduskunnan 5.12.2017 tekemä juhlapäätös velvoittaa. Säätiön strategian perustana on tutkimukseen perustuva tieto, joka liittyy työmenetelmien ja interventioiden vaikuttavuuteen, lasten ja perheiden hyvinvointia ja kasvua tukevaan johtamisosaamiseen ja lasten ja perheiden palvelujen innovaatioihin. Itla on vuonna 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa jatkanut vahvaa vaikuttamistyötään ja tuottanut monipuolisesti tietoa lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Valiokunta päätti lähettää kannanoton tiedoksi puhemiesneuvostolle. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387506
HE 113/2021 vp SiV 21.09.2021 hallitusneuvos Kirsi Lamberg, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388482
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 toiminnanjohtaja Minna Nieminen, Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto
liite B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388989
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 puheenjohtaja Sannasirkku Autio, Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto
liite C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388832
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
liite D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388794
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 puheenjohtaja Moa Thors, Bildningsalliansen rf Asiantuntijalausunto
liite E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-385876
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389327
HE 113/2021 vp SiV 17.09.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
liite G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389413
HE 113/2021 vp SiV 21.09.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite H 11

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Kirsi Lamberg opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • opetusneuvos Annika Bussman opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toiminnanjohtaja Minna Nieminen Suomen Kansanopistoyhdistys ryliite
 • puheenjohtaja Sannasirkku Autio Kansalaisopistojen liitto KoL ryliite
 • puheenjohtaja Björn Wallén Vapaa Sivistystyö ryliite
 • puheenjohtaja Moa Thors Bildningsalliansen rfliite
 • erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Opetushallitusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

12.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389323
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389602
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 erikoistutkija Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura ry Asiantuntijalausunto
liite B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389643
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389556
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Ari Korhonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389518
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389648
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite F 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-389649
VNS 4/2021 vp SiV 21.09.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite G 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386898
VNS 4/2021 vp SiV 10.09.2021 strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
liite H 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386939
VNS 4/2021 vp SiV 10.09.2021 opetusneuvos Heli Nederström, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite I 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-386858
VNS 4/2021 vp SiV 10.09.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
liite J 12

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

Etäkuuleminen 

 • vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ryliite
 • erikoistutkija Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseura ryliite
 • koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
 • varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Ari Korhonen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Opetushallitusliite
 • Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • strategiapäällikkö Ari Evwaraye sisäministeriöliite
 • opetusneuvos Heli Nederström opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite

Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Kutsutaan kuultavaksi: Väestöliitto ry. 

13.  Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 4/2021 vp

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.9.2021 ja 17.9.2021. 

14.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.9.2021 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen