Viimeksi julkaistu 23.9.2021 9.27

Pöytäkirja SiVP 15/2021 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 22.9.2021 klo 11.30—13.37

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Marko Asell sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Veronika Honkasalo vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Emma Kari vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Hilkka Kemppi kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Kinnunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Ari Koponen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Sofia Vikman kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390283
HE 127/2021 vp SiV 22.09.2021 Pääkaupunkiseudun ateistit ry Asiantuntijalausunto
liite A 3

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Pääkaupunkiseudun ateistit ryliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

5.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten hallintovaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2021. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-386396
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
liite A 6

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.9.2021. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Lasten kuulemisen malli

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-390505
MLL Iivonen 220921 lapsivaikutusten arviointi ja lasten kuuleminen.pdf
liite A 7
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-390836
Viikin normaalikoulu Muhonen Sutela 220921.pdf
liite B 7

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: johtava rehtori Tapio Lahtero, lehtori Sari Muhonen ja lehtori Inkeri Sutela / Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, johtava asiantuntija Esa Iivonen / Mannerheimin Lastensuojeluliitto, erityisasiantuntija Kirsi Pollari / Lastensuojelun Keskusliitto ry. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390310
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 osastopäällikkö Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390285
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390299
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
liite C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390313
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390405
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390296
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390293
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto
liite G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390294
HE 131/2021 vp SiV 22.09.2021 Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Asiantuntijalausunto
liite H 8

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Kuultavina olivat: 

 • osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Maija Neva sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Järvelä sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • lakimies Minna Antila Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
 • Suomen Näyttelijäliitto ryliite
 • Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ryliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.9.2021 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen