Pöytäkirja
SiVP
26
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 14.4.2020 klo 12.00—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (8 osittain)
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd
varajäsen
Mia
Laiho
kok (9, 10) (8 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Täydennysvaalit varajäsenten määrän lisäämiseksi
Merkittiin tiedoksi, että eduskunta valitsi sivistysvaliokuntaan varajäseniksi seuraavat edustajat: Eveliina Heinäluoma, Pia Viitanen, Jenna Simula, Sinuhe Wallinheimo, Petri Honkonen, Hanna-Leena Mattila, Inka Hopsu, Anders Norrback, Sari Tanus. 
4
Toimenpidealoite koulutuspaketista koronaepidemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite puheterapeuttien koulutuspaikkojen lisäämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Toimenpidealoite opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296074
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296075
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_ B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296076
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296077
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296078
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296130
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
_ F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296158
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
_ G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296197
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
_ H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296219
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
_ I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296255
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
_ J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296257
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
_ K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296262
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
_ L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296263
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
_ M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296274
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
_ N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296277
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
_ O 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296303
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ P 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-296402
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_Q 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-296531
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ R 8
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-296310
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
_ S 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-296934
M 17/2020 vp SiV 14.04.2020 ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ T 8
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 7.4.2020. 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Matti
Lahtinen
Opetushallitus
liite
ylilääkäri
Marke
Hietanen-Peltola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
liite
koulutusjohtaja
Heljä
Misukka
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
toimitusjohtaja
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Vapaa Sivistystyö ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ylijohtaja
Eeva-Riitta
Pirhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Luonnokseen tehtiin seuraavat muutokset: 
Kappaaleen 7 loppuun lisättiin virke ”Valiokunta kiinnittää huomiota sekä alueellisiin että kuntien ja koulujen välisiin eroavaisuuksiin.” 
Kappaleessa 15 sen ensimmäisen virkkeen ensimmäisen lauseen jälkeen lisättiin ”tai jos lapsella tai nuorella on muusta syystä vaikeuksia selvitä etäopiskelusta kotona esimerkiksi neuropsykologisten ongelmien takia. ” Virkkeen loppuosa muutettiin uudeksi virkkeeksi siten, että sana ”joita” korvattiin sanoilla ”Näitä ongelmia”. Lisäksi kappaleen loppuun lisättiin ”Valiokunta painottaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta saada kaikki mahdollinen tuki oppimiseen. Valiokunta myös ilmaisee huolensa kuntien opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön lomautuksista ja niiden uhista.” 
Kappaleessa 25 toisen virkkeen lopusta poistettiin sanat ”nopeassa aikataulussa” ja virkkeen sanan joutuneet jälkeen lisättiin sanat ”nopealla aikataululla”. 
Kappaleen 27 loppuun lisättiin virke ”Valiokunta painottaa, että normaaliin tilanteeseen siirrytään ennakoiden ja suunnitelmallisesti.” 
Kappaleen 27 jälkeen lisättiin uusi kappale ”Vaikka soveltamisasetus ei kata korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintamenettelyä, valiokunta toteaa, että poikkeustilanne vaikuttaa erityisesti valintakokeiden järjestämismahdollisuksiin. Valiokunta kiinnittää huomiota opiskelemaan hakevien oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.” 
Muilta osin luonnos hyväksytiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-294579
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
_ A 9
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 13.21