Pöytäkirja
SiVP
29
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 11.30—13.28
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) (6, 7 osittain)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Emma
Kari
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (5, 6, 7, 8, 9)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk (5, 6 osittain)
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd (1, 2, 3, 4, 5)
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1, 2, 3, 4, 5)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Todetaan, että sivistysvaliokunnalla ei ole ollut perustuslakivaliokunnan tarkoittamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. Valiokunta päättää, ettei se anna asiasta lausuntoa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Toimenpidealoite sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Valiokunta päätti, että erivät mielipiteet tulee jättää klo 14.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Antikainen, Juuso, Koponen. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Risikko, Multala, Sarkomaa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301728
HE 18/2020 vp SiV 13.05.2020 opetusneuvos Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301729
HE 18/2020 vp SiV 13.05.2020 neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_ B 6
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Riina
Vuorento
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
7
Peruskoulujen avautuminen rajoitusten jälkeen
Esityslistan liite EDK-2020-AK-301533
_1305_2020_OPH_Lahtinen ja Rissanen.pdf
_ A 7
Kuultavina etänä: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja hallitusneuvos Anne-Marie Brisson OKM sekä johtaja Matti Lahtinen ja opetusneuvos Marjo Rissanen OPH 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen ja pidetään etäyhteyksin 19.5.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 8.09