Pöytäkirja
SiVP
33
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 2.9.2020 klo 11.30—12.08
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (11, 12, 13) (10 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (5 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (10, 11, 12, 13) (9 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (7, 8, 9, 10, 11) (6, 12 osittain)
varajäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311164
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 27/2020 bp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310497
Horisontti Eurooppa. Komission muutettu ehdotus Horisontti Eurooppa -ohjelman asetuksesta ja sen erityisohjelman päätöksestä.
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätettiin kuulla asiantuntijaa. 
5
Toissijaisuusasiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311450
Toissijaisuusasioiden_lista_9.9.2020.pdf
_ A 5
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 57/2020 vp 
6
Hallituksen esitykset syyskaudella
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311521
Hallituksen_esitykset_syksy_2020.pdf
_ A 6
Keskusteltiin valiokunnan syksyn työtilanteesta. 
7
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Ennakkokäsittely 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 25.6.2020 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtaja
Antti
Virrankoski
Eduskunnan kirjasto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
9
Itlan vuosikertomus 2019
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311372
ote_PmNP 70_2020_4.pdf
_ A 9
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311393
ITLA Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019_.pdf
_ B 9
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311394
ITLA Vuosikertomus-FINAL-160420.pdf
_ C 9
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311395
ITLA_Tilintarkastuskertomus 2019_.pdf
_ D 9
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
10
Suomen Kulttuurirahaston kulttuurinpuolustuskurssi
Esityslistan liite EDK-2020-AK-311371
Kutsu Kulttuurinpuolustuskurssille_20-21_11_2020.pdf
_ A 10
Päätettiin, että kurssille osallistuvat puheenjohtaja Risikko sekä edustajat Hopsu ja Ollikainen. 
11
Valiokunnan etäkuulemiset keväällä 2020
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311592
LIITE 1_Lista etäkuulemisista keväällä 2020.pdf
_A 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311530
LIITE_2_2104_2020_Koulujen toiminta poikkeusoloissa_Asiantuntijalausunnot.pdf
_ B 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311531
LIITE_ 3_2204_2020_Ajankohtaista koronatilanteesta_Asiantuntijalausunnot.pdf
_ C 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311532
LIITE _4_2804_2020_Opiskelijavalinnat_Tapio_Kosunen_2804_2020.pdf
_ D 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311533
LIITE_5_2605_2020_Luovat alat_Näyttelijäliiton katsaus_.pdf
_ E 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311534
LIITE_6_0206_2020_Liikunta ja urheilu_asiantuntijalausunnot.pdf
_ F 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311535
LIITE_7_1206_2020_Lapsivaikutusten arviointia_Asiantuntijalausunnot.pdf
_ G 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311536
LIITE_8_2306_2020_Näyttelypalkkiomalli_Asiantuntijalausunnot.pdf
_ H 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311542
_LIITE_9_2304_2020_Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tilanne_Asiantuntijalausunnot.pdf
I 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311538
LIITE_10__2506_2020_Teatteriala_asiantuntijalausunnot.pdf
_ J 11
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-311593
LIITE 11_Valiokunnalle saapunut kannanotto_Kehitysvammajärjestö_Vanhemman ei pidä joutua valitsemaan lapsen terveyden ja toimeentulon välillä.pdf
_ K 11
Sivistysvaliokunta on kuullut asiantuntijoita etäyhteyksin keväällä 2020 liitteen 1 mukaisesti. 
Kuulemisissa saadut asiantuntijalausunnot on koottu liitteisiin 2 - 10. Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen kannanoton. (LIITE 11) 
12
Muut asiat
Keskusteltiin syksyn tapaamisista ja kokouskäytännöistä. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 10.9.2020 klo 12.00. Epäviralliset etäkokoukset 8.9. klo 12.00, 9.9. klo 11.30 ja 11.9. klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 23.10.2020 12.07