Pöytäkirja
SiVP
34
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 10.9.2020 klo 12.00—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd (9, 10) (8 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (9, 10) (8 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Ville
Kaunisto
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311780
EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-313214
Hallituksen vuosikertomus 2019
_ A 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-312898
_1009_2020_Itla_Petri Virtanen.pdf
_ A 5
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet valtuuskunnan puheenjohtajaa Mirka Soinikoskea ja toimitusjohtaja Petri Virtasta etäkuulemisessa 8.9.2020. 
Hyväksyttiin seuraava kannanotto: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan kertomuksen ja saamansa asiantuntijaselvityksen perusteella sivistysvaliokunta lausuu käsityksenään, että ITLA on vuonna 2019 toteuttanut hyvin tehtävää, johon eduskunnan 5.12.2017 tekemä juhlapäätös velvoittaa. Toimintavuonna hyväksytyn strategian mukaisesti säätiön toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä lasten hyvinvointia koskevaan tutkimustietoon. Säätiö kerää, analysoi ja välittää tietoa interventioista, kokeiluista ja palveluista, joissa lapset ja perheet ovat toimijoina. 
6
Valmistautuminen oppivelvollisuusuudistuksen käsittelyyn
Keskusteltiin tulevan oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen käsittelystä. 
7
Sivistysvaliokunnan ajankohtaiset EU-asiat
Valiokunnan oma asia
O 17/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312740
O 17/2019 vp SiV 09.09.2020 EU-koordinaattori Henrik Ruso, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_A 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 9.9.2020 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
8
Jatkuvan oppimisen uudistus
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-313713
_0909_2020_Jatkuva oppiminen_Heinivirta.pdf
_ A 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunta on kuullut etäkuulemisessa 9.9.2020 seuraavia asiantuntijoita: suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta, neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetusneuvos Annika Bussman, erityisasiantuntija Saara Ikkelä, opetusneuvos Sanna Hirsivaara ja opetusneuvos Tiina Polo, OKM, työmarkkinaneuvos Teija Felt ja erityisasiantuntija Minna Nieminen, TEM, budjettineuvos Merja Leinonen,VM ja erityisasiantuntija Joni Rehunen, STM. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 11.9.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 23.10.2020 12.16