Pöytäkirja
SiVP
35
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 1.10.2020 klo 12.00—13.30
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (11 osittain)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Inka Hopsun vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Merkittiin tiedoksi, että eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön 24.9.2020. 
4
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Merkittiin tiedoksi, että eduskunta valitsi 25.9.2020 sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Saara Hyrkön. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317349
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314056
EU; Koulutus; Komission tiedonanto Euroopan osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314041
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Sivistysvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Toimenpidealoite psykologian koulutusohjelman aloituspaikkojen lisäämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-317769
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315511
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 viestintäneuvos Emil Asp, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315512
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315515
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 apulaisjohtaja Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Asiantuntijalausunto
_ C 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315516
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 apulaisjohtaja Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Asiantuntijalausunto
_ D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315517
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto ry Asiantuntijalausunto
_ E 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315519
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto ry Asiantuntijalausunto
_ F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315520
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 toiminnanjohtaja Jaana Pihkala, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Asiantuntijalausunto
_ G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315523
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_ H 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315524
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
_ I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314695
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_ J 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314208
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 pääsihteeri Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_ K 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314687
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto
_ L 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315005
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 johtava asiantuntija Johanna Halkola, Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
_ M 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315006
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 johtava asiantuntija Johanna Halkola, Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
_ N 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314677
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 Yleisradio Asiantuntijalausunto
_ O 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314355
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 Discovery Networks Finland Oy Asiantuntijalausunto
_ P 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315007
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 Sanoma Media Finland Oy Asiantuntijalausunto
_ Q 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314700
HE 98/2020 vp SiV 17.09.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
_ R 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316257
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 Kuurojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_ S 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316259
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 Näkövammaisten liitto ry Asiantuntijalausunto
_ T 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316260
HE 98/2020 vp SiV 01.10.2020 Suomen Filmikamari ry Asiantuntijalausunto
_ U 11
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-317771
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
_ V 11
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 11.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
viestintäneuvos
Emil
Asp
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtava asiantuntija
Päivi-Maria
Virta
liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos
Joni
Hiitola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kulttuuriasiainneuvos
Laura
Mäkelä
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Jorma
Waldén
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 15.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
apulaisjohtaja
Saara
Salomaa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
liite
erityisasiantuntija
Leena
Karjalainen
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
toimitusjohtaja
Valtteri
Niiranen
Kopiosto ry
liite
toiminnanjohtaja
Jaana
Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
liite
lakimies
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 17.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Merike
Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
pääsihteeri
Merja
Heikkonen
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
mediakasvatuksen suunnittelija
Rauna
Rahja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
liite
johtava asiantuntija
Johanna
Halkola
Medialiitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Yleisradio
liite
Discovery Networks Finland Oy
liite
Sanoma Media Finland Oy
liite
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kuurojen Liitto ry
liite
Näkövammaisten liitto ry
liite
Suomen Filmikamari ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Antikainen, Juuso, Koponen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316752
HE 132/2020 vp SiV 25.09.2020 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317023
HE 132/2020 vp SiV 25.09.2020 johtaja Paula Tuovinen, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
_ B_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317274
HE 132/2020 vp SiV 29.09.2020 erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317273
HE 132/2020 vp SiV 29.09.2020 toiminnanjohtaja Lotta Vaulo, Sirkuksen tiedotuskeskus Asiantuntijalausunto
_ D_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317275
HE 132/2020 vp SiV 29.09.2020 puheenjohtaja Kaisa Paavolainen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. Asiantuntijalausunto
_ E_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317281
HE 132/2020 vp SiV 29.09.2020 toiminnanjohtaja Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry Asiantuntijalausunto
_ F_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317284
HE 132/2020 vp SiV 29.09.2020 toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus ry Asiantuntijalausunto
_ G_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317874
HE 132/2020 vp SiV 01.10.2020 toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry Asiantuntijalausunto
_ H_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317875
HE 132/2020 vp SiV 01.10.2020 toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto
_ I_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317876
HE 132/2020 vp SiV 01.10.2020 toiminnanjohtaja Karola Baran, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Asiantuntijalausunto
_ J_ 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317877
HE 132/2020 vp SiV 01.10.2020 puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto
_ K_ !2
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317880
HE 132/2020 vp SiV 01.10.2020 puheenjohtaja Lija Fischer, Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD Asiantuntijalausunto
_ L_ 12
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 25.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Joni
Hiitola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kulttuuriasiainneuvos
Katri
Santtila
opetus- ja kulttuuriministeriö
budjettineuvos
Merja
Leinonen
valtiovarainministeriö
johtaja
Paula
Tuovinen
Taiteen edistämiskeskus
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 29.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Johanna
Selkee
Suomen Kuntaliitto
liite
puheenjohtaja
Kaisa
Paavolainen
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y.
liite
toiminnanjohtaja
Helena
Värri
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
liite
toiminnanjohtaja
Lotta
Vaulo
Sirkuksen tiedotuskeskus
liite
toiminnanjohtaja
Sanna
Rekola
Tanssin Tiedotuskeskus ry
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 30.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Tommi
Saarikivi
Suomen Teatterit ry
liite
puheenjohtaja
Lija
Fischer
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD
liite
toiminnanjohtaja
Elina
Kuusikko
Suomen Näyttelijäliitto ry
liite
toiminnanjohtaja
Karola
Baran
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
liite
puheenjohtaja
Ahti
Vänttinen
Suomen Muusikkojen Liitto ry
liite
13
Radikalisoituminen Suomessa
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-315047
_1809_2020_Radikalisoituminen_Mankkinen.pdf
_ A 13
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-315501
_1809_2020_Radikalisoituminen_Malkki_esitys.pdf
_ B 13
Merkittiin tiedoksi, että valiokunta on kuullut etäkuulemisessa 18.9.2020 kehittämispäällikkö Tarja Mankista sisäministeriöstä ja dosentti, yliopistonlehtori Leena Malkkia Helsingin yliopistosta. 
14
Koronatilanne kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-317123
_23_09_2020_OKM.pdf
_ A 14
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-316647
_23_09_2020_Opetushallitus.pdf
_ B 14
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-316473
_23_09_2020_Kuntaliitto.pdf
_ C 14
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-316472
_23_09_2020_Helsingin kaupunki.pdf
_ D 14
Merkittiin tiedoksi, että valiokunta on kuullut 24.9.2020 etäyhteydessä seuraavia asiantuntijoita: opetusneuvos Mika Puukko ja johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus, erityisasiantuntija Mari Sjöström ja kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto ja toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupunki. 
15
Valmistautuminen oppivelvollisuusuudistusta koskevan hallituksen esityksen käsittelyyn
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
16
Valmistautuminen valton talousarvioehdotuksen 2021 käsittelyyn
Keskusteltiin käsittelyn painopisteistä. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
17
Muut asiat
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 2.10.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 19.10.2020 15.07