Pöytäkirja
SiVP
36
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.52
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1 - 10, 11 osittain)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (3 osittain, 4 - 13)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (3 osittain, 4 - 13)
varajäsen
Johan
Kvarnström
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322894
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 opetusneuvos, yksikön päällikkö Marjo Rissanen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322825
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 erityisasiantuntija Pauliina Viitamies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322826
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 PERUSTAIDOT_erityisasiantuntija Pauliina Viitamies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322836
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322888
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322923
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 OKM lausunto
F 3_kuuleminen 14.10.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322924
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020_selvitys teemoista
G_ 3_ kuuleminen 14.10.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322922
HE 146/2020 vp SiV 15.10.2020 ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
H_ _kuuleminen 14.10.
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos, yksikön päällikkö
Marjo
Rissanen
Opetushallitus
liite
erityisasiantuntija
Pauliina
Viitamies
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
kehittämispäällikkö
Jarkko
Lahtinen
Suomen Kuntaliitto
liite
erityisasiantuntija
Mari
Sjöström
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 14.102020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja
Eeva-Riitta
Pirhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Mika
Tammilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Atte
Jääskeläinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
ylijohtaja
Esko
Ranto
opetus- ja kulttuuriministeriö
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Toimenpidealoite koulukiusaamisen vastaisiin toimiin ryhtymisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-319818
U-jatkokirje; EU:n monivuotinen rahoituskehys 2021 – 2027; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa –ohjelman perustamisesta ohjelmakaudelle 2021 - 2027 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan oh-jelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 31/2020 vp - U 69/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320349
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 johtaja Matti Numminen, Tanssin talo Asiantuntijalausunto
_ A
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320348
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus ry Asiantuntijalausunto
_ B
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320350
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 toiminnanjohtaja Riku Lievonen, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry Asiantuntijalausunto
_ C
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318934
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 teatterinjohtaja Otso Kautto, Tampereen Työväen Teatteri Asiantuntijalausunto
_ D
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318950
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 intendentti Jaakko Antila, Mikkelin kaupunginorkesteri Asiantuntijalausunto
_ E
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318956
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 teatterinjohtaja Iivo Baric, Nukketeatteri Sampo Asiantuntijalausunto
_ F
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319064
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 hallintojohtaja Marit Berndtson, Wasa teater Asiantuntijalausunto
_ G
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318949
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ H
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318948
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry Asiantuntijalausunto
_ I
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318253
HE 132/2020 vp SiV 06.10.2020 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
_ J
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322226
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_ K
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322232
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 Kotimaisten kielten keskus Asiantuntijalausunto
_ L
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322233
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
_ M
HE 132/2020 vp SiV 15.10.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ N
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 2.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vt. toiminnanjohtaja
Kaisa
Paavolainen
Teatterikeskus ry
liite
johtaja
Matti
Numminen
Tanssin talo
liite
toiminnanjohtaja
Riku
Lievonen
Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry
liite
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 6.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
teatterinjohtaja
Otso
Kautto
Tampereen Työväen Teatteri
liite
intendentti
Jaakko
Antila
Mikkelin kaupunginorkesteri
liite
teatterinjohtaja
Iivo
Baric
Nukketeatteri Sampo
liite
teatterinjohtaja, ohjaaja, näyttelijä
Juha
Kukkonen
Ryhmäteatteri
hallintojohtaja
Marit
Berndtson
Wasa teater
liite
teattterinjohtaja
Joachim
Thibblin
Svenska teatern
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetushallitus
liite
Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
oikeusministeriö
liite
Kotimaisten kielten keskus
liite
Forum Artis ry
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321685
E 102/2020 vp SiV 13.10.2020 opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321605
E 102/2020 vp SiV 13.10.2020 neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_ B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321603
E 102/2020 vp SiV 13.10.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ C 9
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 13.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja
Mika
Tammilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Jonna
Korhonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Pauliina
Porkka
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Valiokunta päätti, ettei asian E 102/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 13.10.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Iina
Berden
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokunta päätti, ettei asian E 115/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
HE xxx/2020 vp oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Keskusteltiin kuultavista asiantuntijoista. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 16.10.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 7.22