Pöytäkirja
SiVP
37
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 28.11.2019 klo 12.00—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Juha
Mäenpää
ps
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276247
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
_ A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 2 loppuun lisättiin: ”Kokopäiväisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on lasten oikeuksien täytäntöönpanoa edistävä toimi.” 
Kappaleen 3 viidennen virkkeen loppuun lisättiin ”riippuen siitä onko kunnassa rajoitettu varhaiskasvatusoikeutta vai ei”. Lisäksi kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja sen aikataulusta”. 
Kappaleen 6 toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: ”Muutosta perusteltiin sillä, että varhaiskasvatusoikeuden turvaaminen 20 tunnilla/viikko jokaiselle lapselle ja perheelle on riittävä ottaen huomioon talouden realiteetit.” 
Edustaja Juuso edustaja Antikaisen kannattamana ehdotti, että kappale 16 poistetaan. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Juuson ehdotuksen äänin 9 —3. 
Edustaja Juuso edustaja Antikaisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 16 yhteyteen ehdotettua lausumaehdotusta ei hyväksytä. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Juuson ehdotuksen äänin 10—3. 
Kappaleen 16 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja selkeyttää” ja kappaleen loppuun lisättiin ”Valiokunta ehdottaa asiasta lausumaa. (Valiokunnan lausumaehdotus 1) 
Kappaleen 23 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”mm. muunto ja täydennyskoulutuksen”. 
Kappaleen 26 ensimmäisen virkkeen jälkeen lisättiin virke: ”Tämän lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä, jotta osallistumisaste varhaiskasvatukseen nousee.” 
Päätösosaan lisättiin toinen lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja selkeyttää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatuslain 6 §:n 3 momentin tarkoittamien lasten, esimerkiksi turvapaikanhakijalasten, varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisen turvaamisen sekä ryhtyy selvityksen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Valiokunta päätti, että vastalause on jätettävä valiokunnan kansliaan klo 15.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Kaisa Juuso, Sanna Antikainen ja Juha Mäenpää, B 3. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 29.11.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 20.12.2019 12.18