Pöytäkirja
SiVP
38
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 11.30—12.47
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (4, 5) (3 osittain) (tilapäinen pj. 3 osittain, 4, 5)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr (1, 2)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (3 osittain) (4,5)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok (3 osittain)
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Sofia
Vikman
kok (3 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset
Valiokunnan oma asia
O 50/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277306
O 50/2019 vp SiV 29.11.2019 johtaja Sakari Laiho, Suomen Kustannusyhdistys r.y. Asiantuntijalausunto
_ A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277295
O 50/2019 vp SiV 29.11.2019 hallituksen puheenjohtaja Minna Kokka, Kirjakauppaliitto ry Asiantuntijalausunto
_ B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277296
O 50/2019 vp SiV 29.11.2019 hallituksen puheenjohtaja Minna Kokka, Kirjakauppaliitto ry Asiantuntijalausunto
_ C 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Sakari
Laiho
Suomen Kustannusyhdistys r.y.
liite
kustantaja ja SKY:n oppimateriaalityöryhmän puheenjohtaja
Mika
Perttola
Suomen Kustannusyhdistys r.y.
lukio-opettaja
Niina
Väntänen
Suomen Kustannusyhdistys r.y.
hallituksen puheenjohtaja
Minna
Kokka
Kirjakauppaliitto ry
liite
Puheenjohtajan poistuttua ja koska varapuheenjohtaja ei ollut paikalle, valiokunnan iältään vanhin jäsen Jukka Gustafsson ryhtyi johtamaan puhetta. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 4.12.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 10.12.2019 11.27