Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.55

Pöytäkirja SiVP 48/2020 vp Sivistysvaliokunta Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—12.58

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd (1-3 ) 4 (4 osittain) jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4 osittain) (5-7) jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps (1-3) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Sari Multala kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Kaj Laine  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Merkittiin tiedoksi, että eduskunta valitsi 4.12.2020 sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Sofia Virran. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 41/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339983
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
_A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin yksimielisesti, että lisätään kappaleen 10 toiseen virkkeeseen sanat ”sekä kouluterveydenhuollon palvelujen” ja korvataan kappaleen 29 sanat ”hyvä huolehtia" sanalla "huolehdittava". 

Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340115
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
_ A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin yksimielisesti poistaa kappaleen 3 toinen virke ja muuttaa sen jälkeen tulevan virkkeen alku näin kuuluvaksi ”Opiskelijalle ei seuraa lisäkustannuksia siitä” . 

Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on to 10.12.2020 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaj 
Laine