Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.14

Pöytäkirja SiVP 7/2021 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 19.5.2021 klo 11.30—13.24

Läsnä (asiakohdat 4—10 etäyhteydellä)
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3) jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas (1, 2, 3) jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Sari Multala kok (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) jäsen Mikko Ollikainen r (1, 2) (3 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3) jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Saara Hyrkkö vihr 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 14.5.2021 jaetun lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 55. kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sanat ”Valiokunta pitää valitettavana, että”. 

Perustelujen 55. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke: ”Valiokunnan mielestä on suotavaa käynnistää neuvottelut komission kanssa enimmäiskorvaussumman nostamiseksi.” 

Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valiokunta päätti kello 12.23, että kokousta jatketaan virallisena etäkokouksena. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374308
HE 84/2021 vp SiV 19.05.2021 neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 4

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina etäyhteydellä: 

 • neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen valtiovarainministeriöliite

5.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374410
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-374413
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-374411
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite C 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-374412
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374299
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 professori Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
liite E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374892
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusseura ry Asiantuntijalausunto
liite F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374521
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 puheenjohtaja Rosa Meriläinen, Veikkauksen edunvälittäjien verkosto Asiantuntijalausunto
liite G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374522
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374320
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Kansallisgalleria Asiantuntijalausunto
liite I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374403
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto
liite J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374434
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
liite K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374399
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
liite L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374435
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
liite M 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374400
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto
liite N 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374524
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Opintokeskukset ry Asiantuntijalausunto
liite O 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374401
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto
liite P 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374436
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen kesäyliopistot ry. Asiantuntijalausunto
liite Q 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374284
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Urheiluopistot ry Asiantuntijalausunto
liite R 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374541
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 ylijohtaja Atte Jääskeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite S 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374550
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite T 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374551
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite U 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374552
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
liite V 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374554
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
liite W 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374555
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite X 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374556
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite Y 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374558
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Professoriliitto ry Asiantuntijalausunto
liite Z 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374559
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Tieteentekijöiden liitto ry Asiantuntijalausunto
liite Å 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374560
VNS 3/2021 vp SiV 19.05.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite Ä 5

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina etäyhteydellä: 

 • johtaja Harri Peltoniemi Kansallinen koulutuksen arviointikeskusliite
 • professori Jussi Välimaa Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopistoliite
 • tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari Nuorisotutkimusseura ryliite
 • puheenjohtaja Rosa Meriläinen Veikkauksen edunvälittäjien verkostoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Opetushallitusliite
 • Kansallisgallerialiite
 • Suomen museoliitto ryliite
 • Forum Artis ryliite
 • Taiteen edistämiskeskusliite
 • Vapaa Sivistystyö ryliite
 • Kansalaisopistojen liitto KoL ryliite
 • Opintokeskukset ryliite
 • Suomen Kansanopistoyhdistys ryliite
 • Suomen kesäyliopistot ry.liite
 • Urheiluopistot ryliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriö
 • suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta opetus- ja kulttuuriministeriö
 • talouspäällikkö Pasi Rentola opetus- ja kulttuuriministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ryliite
 • Suomen Akatemialiite
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite
 • Professoriliitto ryliite
 • Tieteentekijöiden liitto ryliite
 • Sivistystyönantajat ryliite

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374313
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374418
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374527
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry Asiantuntijalausunto
liite C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374281
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto
liite D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374449
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
liite E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374474
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Kiipulasäätiö sr Asiantuntijalausunto
liite F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374022
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
liite G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374276
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374585
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
liite I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374586
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374587
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374588
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374589
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
liite M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374590
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374591
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374592
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
liite P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374594
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374595
HE 76/2021 vp SiV 19.05.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite R 6

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ryliite
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskusliite
 • Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ryliite
 • Svenska Finlands folktingliite
 • saamelaiskäräjätliite
 • Kiipulasäätiö srliite
 • Vammaisfoorumi ryliite
 • Erilaisten Oppijoiden Liitto ryliite
 • valtiovarainministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ryliite
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ryliite
 • Suomen Lukiolaisten Liittoliite
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ryliite
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ryliite
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rfliite
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite

7.  Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-373047
VNS 1/2021 vp SiV 18.05.2021 kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, SASKY koulutuskuntayhtymä Asiantuntijalausunto
liite A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-373048
VNS 1/2021 vp SiV 18.05.2021 kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, SASKY koulutuskuntayhtymä Asiantuntijalausunto
liite B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374049
VNS 1/2021 vp SiV 18.05.2021 selvityshenkilö Gun Oker-Blom Asiantuntijalausunto
liite C 7

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti SASKY koulutuskuntayhtymäliite
 • selvityshenkilö Gun Oker-Blom liite

8.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 20/2021 vp, määräaika 15.6.2021. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 20.5.2021 kello 8.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen