Viimeksi julkaistu 14.9.2022 14.30

Pöytäkirja SiVP 71/2022 vp Sivistysvaliokunta Keskiviikko 14.9.2022 klo 11.30—12.56

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Mikko Ollikainen jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

Valtioneuvoston E-selvitysE 84/2022 vp

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-38156
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta
liite A 4

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 14 loppuun lisättiin uusi virke: ”Valiokunta pitää koulutuksen maksuttomuutta tärkeänä myös erikoiseläinlääkäreiden saatavuuden kannalta.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39392
HE 107/2022 vp SiV 14.09.2022 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-39312
HE 107/2022 vp SiV 14.09.2022 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite B 6
Vastine EDK-2022-AK-39530
HE 107/2022 vp SiV 14.09.2022 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite C 6

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Sivistystyönantajat ryliite
  • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
  • opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Muut asiat

Keskusteltiin teemoista valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen käsittelyssä. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 23.9.2022 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen