Viimeksi julkaistu 4.6.2021 14.40

Pöytäkirja SiVP 9/2021 vp Sivistysvaliokunta Torstai 3.6.2021 klo 12.00—12.37

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Sari Multala kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Johan Kvarnström sd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen

Sivistysvaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että Maiju Tuominen nimitetään sivistysvaliokunnan apulaissihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-375509
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
liite A 5

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Muut asiat

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 2.6.2021 saadun tiedon mukaan estettä ei ole sille, että valiokunta antaa mietinnön koulutuspoliittisesta selonteosta (VNS 1/2021 vp) syksyllä 2021. Päätettiin siirtää koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn jatkaminen syksyyn. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 4.6.2021 kello 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen