Pöytäkirja
StVP
1
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 2.5.2019 klo 14.15—14.26
Läsnä
puheenjohtaja
Hanna
Kosonen
kesk
varapuheenjohtaja
Pia
Kauma
kok
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Kokouksen avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Kimmo Kiljunen avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253475
StV:n jäsenet ja varajäsenet.pdf
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 2.5.2019, jossa luetellaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita puheenjohtajakseen edustaja Antti Kurvisen ehdotuksesta edustaja Hanna Kososen. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Kosonen ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita varapuheenjohtajakseen edustaja Heikki Auton ehdotuksesta edustaja Pia Kauman. 
7
Valiokunnan sihteerit
Todettiin, että kansliatoimikunta on määrännyt valiokuntaneuvos Eila Mäkipään toimimaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sihteerinä ja valiokuntaneuvos Harri Sintosen apulaissihteerinä 30.9.2019 saakka. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kosonen päätti kokouksen kello 14.26. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 8.10.2019 16.12