Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja StVP 10/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 27.2.2020 klo 10.00—11.55

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) (7 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (pj. 7 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Noora Koponen vihr jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (6, 7 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Juhana Vartiainen kok (6, 7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Terhi Koulumies kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287353
O 8/2020 vp StV 27.02.2020 ylilääkäri Sari Ekholm, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287415
O 8/2020 vp StV 27.02.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylilääkäri Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriö
  • valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite

Merkittiin selvitys saaduksi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287213
HE 4/2020 vp StV 27.02.2020 erityisasiantuntija Anna Haverinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287147
HE 4/2020 vp StV 27.02.2020 vastuualuejohtaja Niina Kaukonen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287417
HE 4/2020 vp StV 27.02.2020 vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287413
HE 4/2020 vp StV 27.02.2020 lakimies Maija Voutilainen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
D 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Anna Haverinen Suomen Kuntaliittoliite
  • vastuualuejohtaja Niina Kaukonen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäliite
  • vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäliite
  • lakimies Maija Voutilainen Vantaan kaupunkiliite
  • asumispalvelujen päällikkö Aila Halonen Vantaan kaupunki

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

Valtioneuvoston E-selvitysE 2/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287209
E 2/2020 vp StV 27.02.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.2.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen