Viimeksi julkaistu 25.11.2022 16.57

Pöytäkirja StVP 101/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 18.11.2022 klo 9.00—10.50

Etäkokous

Läsnä
jäsen Merja Kyllönen vas (pj.) jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Kim Berg sd (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Hallituksen esitysHE 269/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 245/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63629
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63631
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63686
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 johtaja Lauri Pelkonen, Lääkkeiden hintalautakunta Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63375
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63668
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63701
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63687
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 johtaja Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63712
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 johtaja Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63604
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 apteekkari Anu Töyräs, Kärsämäen apteekki Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63605
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 apteekkari Anu Töyräs, Kärsämäen apteekki Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62989
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63635
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64130
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63672
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62383
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Verohallinto Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63263
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Helsingin yliopiston apteekki Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-61675
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 HUS Apteekki Asiantuntijalausunto
Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63681
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
R 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63676
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Syöpäjärjestöt Asiantuntijalausunto
S 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63777
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Asiantuntijalausunto
T 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63391
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 professori Katri Hämeen-Anttila, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
U 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63606
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 apteekkari Lenita Jokinen , Runosmäen apteekki Asiantuntijalausunto
V 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63304
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 apteekkari Jouko Savolainen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
W 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67439
HE 245/2022 vp StV 18.11.2022 apteekkari Jouko Savolainen, Itä-Suomen yliopiston Apteekki Asiantuntijalausunto
X 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • johtaja Lauri Pelkonen Lääkkeiden hintalautakuntaliite
 • terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • toimitusjohtaja Merja Hirvonen Suomen Apteekkariliitto ryliite
 • toiminnanjohtaja Heikki Bothas Rinnakkaislääketeollisuus ryliite
 • johtaja Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ryliite
 • apteekkari Anu Töyräs Kärsämäen apteekkiliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Verohallintoliite
 • Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry
 • Helsingin yliopiston apteekkiliite
 • HUS Apteekkiliite
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Syöpäjärjestötliite
 • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ryliite
 • professori Katri Hämeen-Anttila Itä-Suomen yliopistoliite
 • apteekkari Lenita Jokinen  Runosmäen apteekkiliite
 • apteekkari Jouko Savolainen Itä-Suomen yliopiston apteekkiliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 60/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63608
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63386
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 johtaja Eveliina Vigelius, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63387
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 johtaja Eveliina Vigelius, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-61643
HE 138/2022 vp StV 15.11.2022 Lääkäripalveluyritykset ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63699
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63264
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, Suomen Hammaslääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63265
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, Suomen Hammaslääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63697
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64448
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 Pirkanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64449
HE 138/2022 vp StV 18.11.2022 Pirkanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
J 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallintoylilääkäri Jukka Pellinen Helsingin kaupunkiliite
 • johtaja Eveliina Vigelius Hyvinvointiala HALI ryliite
 • toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry
 • terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • toiminnanjohtaja Henna Virtomaa Suomen Hammaslääkäriliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • Pirkanmaan hyvinvointialueliite

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 22.11.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo