Viimeksi julkaistu 24.11.2022 13.12

Pöytäkirja StVP 102/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 22.11.2022 klo 10.00—12.05

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (5) (4, 6 osittain) jäsen Pia Kauma kok (5, 6 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (5, 6 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64700
HE 191/2022 vp StV 22.11.2022 hallintotieteen maisteri Markku Virkamäki Asiantuntijalausunto
A 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • hallintotieteen maisteri  Markku Virkamäki liite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64744
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 neuvotteleva virkamies Eva Ojala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64737
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 juristi Julia Harhama, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64740
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 juristi Julia Harhama, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64950
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64669
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64982
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64955
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Akava ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64703
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 STTK ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65018
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65071
HE 302/2022 vp StV 22.11.2022 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
J 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • asiantuntija Emmi Vettenranta sosiaali- ja terveysministeriö
 • juristi Julia Harhama Kansaneläkelaitosliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Hyvinvointiala HALI ryliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 60/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64805
HE 138/2022 vp StV 22.11.2022 korvauspäällikkö Elina Muukkonen, Potilasvakuutuskeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64807
HE 138/2022 vp StV 22.11.2022 johtava asiantuntija Helena Tuorila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64747
HE 138/2022 vp StV 22.11.2022 tenure track -tutkija, apulaisprofessori Liina-Kaisa Tynkkynen Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64691
HE 138/2022 vp StV 22.11.2022 tutkimusprofessori (emeritus) Markku Pekurinen Asiantuntijalausunto
D 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • korvauspäällikkö Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskusliite
 • johtava asiantuntija Helena Tuorila Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • tenure track -tutkija, apulaisprofessori Liina-Kaisa Tynkkynen liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • tutkimusprofessori (emeritus) Markku Pekurinen liite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Hallituksen esitysHE 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64741
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 professori Juhani Knuuti, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64742
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 professori Juhani Knuuti, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64814
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 professori Anne Remes, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64695
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 johtokunnan jäsen Laura Tanner, Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-65088
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 johtokunnan jäsen Laura Tanner, Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64817
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 ylilääkäri Carina Wallgren-Petterson, Folkhälsan Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-65089
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 ylilääkäri Carina Wallgren-Petterson, Folkhälsan Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64984
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 OTT, dosentti, tutkimusjohtaja Marjut Salokannel Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64745
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 professori Juha Kere Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64746
HE 110/2022 vp StV 22.11.2022 professori Juha Kere Asiantuntijalausunto
J 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • professori Juhani Knuuti Turun yliopistoliite
 • professori Anne Remes Helsingin yliopistoliite
 • johtokunnan jäsen Laura Tanner Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ryliite
 • ylilääkäri Carina Wallgren-Petterson Folkhälsanliite
 • OTT, dosentti, tutkimusjohtaja Marjut Salokannel liite
 • professori Juha Kere liite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.11.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo