Viimeksi julkaistu 23.11.2022 19.09

Pöytäkirja StVP 103/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.30—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi riittävästä vähimmäistulosta aktiivisen osallisuuden varmistamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 142/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-63152
Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston suositukseksi riittävästä vähimmäistulosta aktiivisen osallisuuden varmistamiseksi

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2022 vp

Ennakkokäsittely 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 60/2022 vp

Päätettiin pyytää asiasta sosiaali- ja terveysministeriön vastine. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-64803
Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.11.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen 
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo 
Valiokuntaneuvos 
Harri 
Sintonen