Viimeksi julkaistu 24.11.2022 16.45

Pöytäkirja StVP 104/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 24.11.2022 klo 10.00—11.10

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-64393
Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-66069
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
A 5

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 245/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-65968
HE 245/2022 vp StV 24.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-66430
HE_305_2022.pdf
A 7

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 298/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-66434
HE_298_2022.pdf
A 8

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

9. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021

KertomusK 18/2022 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 25.11.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo