Pöytäkirja
StVP
11
2021 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 6.4.2021 klo 10.00—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363086
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Laurea-ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362854
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362943
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363153
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 professori Anna-Maija Poikkeus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363173
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362940
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Pesäpuu ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362941
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 dosentti Timo Keistinen Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363176
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 valtiotieteen tohtori Timo T. Seppälä Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362852
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 toimintayksikön esimies Sanna Imeläinen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363203
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Kotitori – Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363154
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Logex Oy Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362704
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363179
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 Mehiläinen Oy Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363269
HE 241/2020 vp StV 06.04.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
N 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Laurea-ammattikorkeakoulu
liite
Lapin ammattikorkeakoulu
liite
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
liite
professori
Anna-Maija
Poikkeus
liite
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
liite
Pesäpuu ry
liite
dosentti
Timo
Keistinen
liite
valtiotieteen tohtori
Timo T.
Seppälä
liite
toimintayksikön esimies
Sanna
Imeläinen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
liite
Kotitori – Tampereen kaupunki
liite
Logex Oy
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Mehiläinen Oy
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-362249
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.4.2021 klo 9.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 6.4.2021 12.37