Pöytäkirja
StVP
117
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 23.10.2018 klo 10.15—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Mia
Laiho
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219444
sd_Liite_1.pdf
A 4
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219447
r_Liite_2.pdf
B 4
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219448
ps_Liite_3.pdf
C 4
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219449
sd_Liite_4.pdf
D 4
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219450
vas_Liite_5.pdf
E 4
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219451
vihr_Liite_6.pdf
F 4
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Ed. Sarkomaa ed. Puskan kannattamana ehdotti, että kappaleen 29 loppuun lisätään liitteen 1 mukainen teksti. Ed. Sarkomaan ehdotus hyväksyttiin äänin 4—10, 3 tyhjää. 
Ed. Juvonen ehdotti, että kappaleen 29 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 44 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 2 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 45 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Pekonen ehdotti kappaleen 45 poistamista. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 46 jälkeen lisätään kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 46 loppuun lisätään virke liitteen 3 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappale 51 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Pekonen ehdotti kappaleeseen 51 liitteen 5 mukaista lisäystä. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti kappaleen 60 loppuun liitteen 6 mukaista lisäystä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ehdotti kappaleen 65 loppuun liitteen 6 mukaista lisäystä. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti kappaleen 69 loppuun liitteen 2 mukaista lisäystä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti kappaleen 69 loppuun liitteen 3 mukaista lisäystä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappale 69 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 6 mukaista lisäystä kappaleeseen 69. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 71 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 71 liitteen 6 mukaista muutosta. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 77 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 3 mukaista lisäystä kappaleen 77 loppuun. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 84 muutetaan ja että kappaleen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 84 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 97 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 102 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappale 105 muutetaan liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 108 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 109 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä kappaleen 121 loppuun virke "Valiokunta pitää tärkeänä, että palvelukeskusten toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta on seurattava säännöllisesti." 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 121 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Pekonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 121 loppuun lisätään liitteen 5 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6, 1 tyhjä. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 121 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 126 loppuun lisätään liitteen 6 mukaiset virkkeet. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 141 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 141 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä toisen virkkeen jälkeen seuraava virke kappaleeseen 157: "Diagnostisten palveluiden laadun varmistamiseksi terveydenhuollon laaturekistereissä tulee mitata myös diagnostisten palveluiden laatua."  
Ed. Kiljunen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 157 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 158 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 170 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että neljännen virkkeen jälkeen lisättäväksi liitteen 3 mukaisen virkkeen kappaleeseen 170. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti liitteen 4 mukaista lisäystä kappaleeseen 171. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 179 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 184 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 186 tehdään liitteen 4 mukaiset muutokset. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 186 loppuun lisäystä liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 186 lisätään virke liitteen 3 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 189 loppuun lisätään liitteen 6 mukaiset virkkeet. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 189 tehdään liitteen 4 mukaiset muutokset. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 192 tehdään liitteen 4 mukaiset muutokset. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 192 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 193 tehdään liitteen 4 mukaiset muutokset. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 193 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluodon ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 195 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 196 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti lisättäväksi kappaleeseen 200 toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: "Lisäksi yksittäisten kuntien näkökulmasta merkitystä on sillä, että kiinteistövero siirtyisi verotulojen tasauksen piiriin." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappale 203 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattama ehdotti, että kappaleen 203 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana, että kappale 204 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 206 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 207 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 211 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 218 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleessa 223 ensimmäisen ja toisen virkkeen sanan "järjestäminen" muutetaan muotoon "järjestäminen ja tuottaminen". Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Sarkomaa vpj. Heikkisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 227 loppuun palautetaan liitteen 1 mukaiset virkkeet. Ed. Sarkomaan ehdotus hyväksyttiin äänin 1—9, 6 tyhjää. 
Päätettiin poistaa kappaleesta 229 sanat "jossain määrin". 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 229 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 230 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 6 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 231 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 231 loppuun lisätään liitteen 6 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 244 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 245 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappale 247 saa liitteen 6 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Pekosen kannattamana ehdotti kappaleen 247 muotoilemista liitteen 2 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 248 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Liitteet 1-6: kok, r, ps, sd, vas, vihr. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.10.2018 klo 8.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 1.11.2018 13:00