Pöytäkirja
StVP
118
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 24.10.2018 klo 8.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (1, 2, 4, 5) (3 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk (1, 2, 4, 5) (3 osittain)
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok (1, 2, 4, 5) (3 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin (1, 2, 4, 5) (3 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Mia
Laiho
kok (3 osittain)
varajäsen
Satu
Taavitsainen
sd (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219873
kok_Liite_1.pdf
A 3
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219874
vas_Liite_2.pdf
B 3
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219875
ps_Liite_3.pdf
C 3
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219876
vihr_Liite_4.pdf
D 3
Muu asiakirja EDK-2018-AK-219877
sd_Liite_5.pdf
E 3
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin seuraavista muutoksista ja suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Päätettiin lisätä kappaleeseen 237 liitteen 1 mukainen virke. 
Ed. Pekonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 256 loppuun lisätään liitteen 2 mukainen virke.  
Ed. Juvonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 69 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 258 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä kappaleeseen 258 a liitteen 1 mukainen virke. 
Ed. Sarkomaa ed. Keräsen kannattamana ehdotti, että kappaleen 258 a toiseksi viimeinen virke poistetaan. Ed. Sarkomaan ehdotus hyväksyttiin äänin 7—10. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 258 a jälkeen lisätään uusi liitteen 5 mukainen kappale. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 262 loppuun lisätään liitteen 3 mukaiset virkkeet. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 266 loppuun lisätään liitteen 3 mukaiset virkkeet. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 274 jälkeen lisätään uusi liitteen 4 mukainen kappale. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä uudet kappaleet 275 b ja 275 c liitteen 1 mukaisina. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 277 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 281 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 282 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä kappaleen 289 loppuun seuraava virke: "Maakunnan tulee seurannan toteuttamisessa olla yhteistyössä THL:n kanssa valtakunnallisesti yhdenmukaisten ja vertailukelpoisten seurantakriteerien käyttämiseksi. THL käyttää näitä tietoja maakuntien palvelutoiminnan arvioinnissa sekä kansallisessa hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa." 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 293 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 293 loppuun lisätään liitteen 3 mukaiset virkkeet. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 310 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattama ehdotti lisäksi, että kappaleen 310 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Päätettiin lisätä kappaleen 310 a toisen virkkeen alkuun sanat "valtakunnallisesti vertailukelpoista". 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 312 saa liitteen 4 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 314 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 326 lisätään uusi virke liitteen 3 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, kappale 326 saa liitteen 3 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 326 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen toinen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 328 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 332 jälkeen lisätään liitteen 5 mukainen kappale. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 333 jälkeen lisätään kolme uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 334 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 335 lisätään ennen viimeistä virkettä liitteen 3 mukaiset kaksi virkettä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 335 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, kappale 72 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, kappaleen 112 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7, 1 tyhjä. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 118 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 125 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 128 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 138 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappale 187 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 230 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 226 jälkeen lisätään viisi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 238 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 332 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Rehn-Kivi ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaleen 233 jälkeen lisätään seuraava uusi kappale: "Valiokunta katsoo lisäksi, että kaksikielisten maakuntien vastuulla on oltava yhteistyössä toteuttaa valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen ruotsinkieliselle väestölle." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdotti, että kappaletta 336 muutetaan ja sen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Pekonen ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 337 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 2 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 337 muutetaan ja sen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 338 loppuun lisätään virke liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 338 muutetaan ja sen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 338 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 221 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 340 muutetaan liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 340 lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 341 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 342 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 342 loppuun lisätään liitteen 4 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 343 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 343 loppuun lisätään liitteen 4 mukaiset virkkeet.  
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti lisättäväksi otsikon ”Valtion rahoituksen suhde maakuntien itsehallintoon ja verotusoikeus” jälkeen uuden kappaleen liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 345 loppuun lisätään liitteen 5 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 346 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen 346 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 349 jälkeen lisätään otsikko ja neljä uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 350 jälkeen lisätään kolme uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Taavitsaisen kannattamana ehdotti, että kappale 346 muutetaan ja lisätään sen jälkeen kahdeksan uutta kappaletta. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti kappaleeseen 365 liitteen 3 mukaisia lisäyksiä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Taavitsaisen kannattamana ehdotti, että kappale 366 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 367 muutetaan ja sen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappale 369 muutetaan ja sen jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Kiljunen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 370 jälkeen lisätään kolme uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappale 389 muutetaan kuulumaan liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—2, 5 tyhjää. 
Ed. Juvonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 392 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluto ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 392 loppuun lisätään virke liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 394 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappale 398 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 398 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 404 loppuun lisätään liitteen 5 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappale 407 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Juvosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 407 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen 432 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappale 438 saa liitteen 5 mukaisen muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6, 1 tyhjä. 
Ed. Juvonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 441 loppuun lisätään liitteen 3 mukainen virke. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Kiljusen kannattamana ehdotti kappaleen 442 viimeisen virkkeen poistamista. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti kappaleeseen 442 liitteen 5 mukaisia lisäyksiä. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti uutta kappaletta 442 a ja sen jälkeen neljää uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Salonen ed. Pekosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 443 jälkeen lisätään kaksi uutta kappaletta liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Alanko-Kahiluoto ed. Salosen kannattamana ehdotti, kappaleen 443 loppuun lisätään kaksi uutta virkettä liitteen 4 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—7. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti kappaleen 469 kohdalla, että 130 §:n 2 momentin muuttamistarpeesta pyydetään lisäselvitys. Äänin 9—7 päätettiin, ettei lisäselvitystä pyydetä. 
Päätettiin poistaa kappaleesta 468 viimeinen virke. 
Ed. Kiljunen ed. Salosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 30 jälkeen lisätään uusi kappale liitteen 5 mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—7. 
Liitteet 1-5: kok, vs, ps, vihr, sd. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiakohtaa ei käsitelty. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.10.2018 klo 19.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 19:33