Viimeksi julkaistu 18.1.2023 15.15

Pöytäkirja StVP 119/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 17.1.2023 klo 10.00—11.38

Etäkokous

Läsnä
varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (3, 4 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 314/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2806
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2808
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2786
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä, Suomen Diabetesliitto ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2788
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä, Suomen Diabetesliitto ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2793
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä, Suomen Diabetesliitto ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2790
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä, Suomen Diabetesliitto ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2948
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2720
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2725
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 Kuluttajaliitto ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2799
HE 314/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntija Nina Hahtela, Suomen Sairaanhoitajat ry Asiantuntijalausunto
J 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä Suomen Diabetesliitto ryliite
 • johtava ekonomisti Antti Saastamoinen Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • ekonomisti Markus Anttinen Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • asiantuntija Nina Hahtela Suomen Sairaanhoitajat ryliite
 • johtaja Heikki Pärnänen Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • diabeteshoitaja Outi Viljanen Tampereen Diabetesyhdistys ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kuluttajaliitto ryliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 246/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2847
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 lakimies Kaisa-Maria Kimmel, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2848
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 lakimies Kaisa-Maria Kimmel, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2879
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2971
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2812
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2841
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 asiantuntija Jarno Talvitie, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2951
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2977
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2818
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2403
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2802
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2489
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Tehy ry Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2757
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Oy Apotti Ab Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2362
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Esko Systems Oy Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2363
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 UNA Oy Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2715
HE 246/2022 vp StV 17.01.2023 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Asiantuntijalausunto
P 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Kaisa-Maria Kimmel Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyliite
 • hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä HUS-yhtymäliite
 • hallintoylilääkäri Jukka Pellinen Helsingin kaupunkiliite
 • asiantuntija Jarno Talvitie Hyvinvointiala HALI ryliite
 • terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Suomen Apteekkariliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Digi- ja väestötietovirastoliite
 • Tehy ryliite
 • Oy Apotti Abliite
 • Esko Systems Oyliite
 • UNA Oyliite
 • Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.1.2023 klo 8.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen