Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.11

Pöytäkirja StVP 12/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 4.3.2020 klo 9.30—10.40

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (3) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (3, 4, 5, 6) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Juhana Vartiainen kok (3, 4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr (4, 5, 6) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288141
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 lakimies Satu Luojola, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288123
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288124
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288009
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287777
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287990
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288179
HE 14/2020 vp StV 04.03.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitussihteeri Marko Leimio sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakimies Satu Luojola Finanssivalvontaliite
  • toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite
  • sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
  • Akava ryliite
  • STTK ryliite
  • Suomen Yrittäjät ryliite

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallituksen esitysHE 87/2019 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 9/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-282613
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen