Viimeksi julkaistu 18.1.2023 15.45

Pöytäkirja StVP 120/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 18.1.2023 klo 8.30—9.45 ja 10.00—10.59

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) varajäsen Paula Werning sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) valiokuntaneuvos Päivi Salo  (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokunnan apulaissihteereinä toimivien valiokuntaneuvosten virkojen täyttäminen

Esityslistan liite EDK-2023-AK-3120
StVP_rekrytointi.pdf
A 3
Esityslistan liite EDK-2023-AK-3121
StVP_hakemuskooste.pdf
B 3

Valiokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että valiokuntaneuvosten virkoihin nimitetään Sanna Pekkarinen ja Päivi Salo ja heidät määrätään toimimaan valiokunnan apulaissihteereinä kuluvan vaalikauden. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 77/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-308
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
A
Esityslistan liite EDK-2023-AK-3428
Rajoitus 1 krt vuodessa.pdf

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Kokous keskeytettiin 9.45 ja sitä jatkettiin klo 10.00. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-2406
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-2411
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 60/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-1143
HE 138/2022 vp StV 11.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Lisäselvitys EDK-2023-AK-1144
HE 138/2022 vp StV 11.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Hallituksen esitysHE 269/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-3013
HE 269/2022 vp StV 18.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

Vastine 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 314/2022 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 299/2022 vp

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

12. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.1.2023 klo 8.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen 
Valiokuntaneuvos 
Harri 
Sintonen