Viimeksi julkaistu 24.1.2023 13.12

Pöytäkirja StVP 123/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 24.1.2023 klo 10.00—11.30

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (5, 6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Hallituksen esitysHE 110/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-4706
HE 110/2022 vp StV 24.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-4691
HE 191/2022 vp StV 24.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Vastine EDK-2023-AK-4692
HE 191/2022 vp StV 24.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Lisäselvitys EDK-2023-AK-5035
HE 191/2022 vp StV 24.01.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4806
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 hallintopäällikkö Jaana Vento, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4807
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 hallintopäällikkö Jaana Vento, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4860
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5023
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen, Pirkanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4843
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4911
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 potilasasiamies Riitta-Liisa Karhunen Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4914
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 potilasasiamies Riitta-Liisa Karhunen Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4912
HE 300/2022 vp StV 24.01.2023 potilasasiamies Riitta-Liisa Karhunen Asiantuntijalausunto
H 5

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallintopäällikkö Jaana Vento HUS-yhtymäliite
 • integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueliite
 • sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen Pirkanmaan hyvinvointialueliite
 • johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki Hyvinvointiala HALI ryliite
 • potilasasiamies Riitta-Liisa Karhunen liite

6. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5005
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 aluehallintoylilääkäri Hanna-Mari Jauhonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-5022
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 aluehallintoylilääkäri Hanna-Mari Jauhonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4907
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 hallintoylilääkäri Sari Raassina, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4693
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 turvallisuus- ja valmiusjohtaja Lasse Kylén, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4848
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, Pirkanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4841
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4842
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, HUS-yhtymä Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4852
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 johtaja Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4855
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 johtaja Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4760
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5076
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 Terveysteknologia ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4849
VNS 8/2022 vp StV 24.01.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
L 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • aluehallintoylilääkäri Hanna-Mari Jauhonen Itä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • hallintoylilääkäri Sari Raassina Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyliite
 • turvallisuus- ja valmiusjohtaja Lasse Kylén Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueliite
 • vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueliite
 • turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen HUS-yhtymäliite
 • johtaja Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Terveysteknologia ryliite
 • Pohjois-Savon hyvinvointialueliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Valiokunta ei ole saanut lausuntoja: 

 • Lääke- ja terveyshuolto ry
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo