Viimeksi julkaistu 23.2.2023 11.39

Pöytäkirja StVP 135/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 14.2.2023 klo 10.00—12.14

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (5, 6) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) varajäsen Bella Forsgrén vihr (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 100/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 100/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 101/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 101/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 246/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 89/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-10964
HE 246/2022 vp StV 14.02.2023 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-10901
HE 246/2022 vp StV 14.02.2023 professori Kaija-Leena Kolho, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry Asiantuntijalausunto
B 5

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
  • professori Kaija-Leena Kolho Suomen Lastenlääkäriyhdistys ryliite

Edustaja Juvonen ehdotti edustaja Juuson kannattamana, että asia pannaan pöydälle 15.2.2023 pidettävään kokoukseen. 

Asian käsittelyä jatketaan 15.2.2023 pidettävässä kokouksessa. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 299/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 96/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-11012
HE 299/2022 vp StV 14.02.2023 hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Vastine EDK-2023-AK-11010
HE 299/2022 vp StV 14.02.2023 hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-11011
HE 299/2022 vp StV 14.02.2023 hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 6

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 96/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Vastine 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • johtaja Jaska Siikavirta sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp
Hallituksen esitysHE 326/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-9845
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 322/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-9574
HE 322/2022 vp StV 08.02.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.2.2023 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen