Viimeksi julkaistu 23.2.2023 15.06

Pöytäkirja StVP 136/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 15.2.2023 klo 9.00—10.30

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Pia Kauma kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) jäsen Noora Koponen vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) jäsen Terhi Koulumies kok (3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 322/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-10693
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 246/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 89/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-11377
HE 246/2022 vp StV 15.02.2023 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-8825
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi
B 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite

Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset mietintöluonnokseen: 

Lisättiin kappaleen 21 jälkeen uusi kappale seuraavasti: ”Valiokunta esittää lisäksi huolen siitä, että alaikäisten potilastietojen sähköisessä luovutuksessa Kanta-palvelun kautta on ilmennyt ongelmia silloin, kun tietojen saanti perustuu suostumukseen tai huoltajan muuhun lakisääteiseen oikeuteen saada tietoja. Valiokunta pitää tärkeänä, että Kanta-palvelun sekä muiden potilastietojärjestelmien toimivuutta arvioidaan ja tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset, jotta turvataan alaikäiselle itselleen sekä alaikäisen huoltajalle sujuva pääsy niihin tietoihin, joihin hänellä on lakisääteinen oikeus.” 

Lisättiin seuraava lausumaehdotus: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin Uudenmaan aluetta koskevan potilastietojen tietojenkäsittelyn ratkaisemiseksi väliaikaisen sääntelyn voimassaolon aikana siten, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on toistaiseksi voimassa olevan sääntelyn nojalla sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen. 

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp
LakialoiteLA 79/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-10130
HE 300/2022 vp StV 09.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11304
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta
B 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 100/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-11381
HE 191/2022 vp StV 15.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Erillinen ratkaiseva käsittely 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 101/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-11358
HE 301/2022 vp StV 15.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-11380
HE 301/2022 vp StV 15.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 95/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-11199
HE 247/2022 vp StV 15.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-11200
HE 247/2022 vp StV 15.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 8

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 150/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-67181
EU_1114_2022-STM-8 Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaish 3502787_8_0

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 152/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-67182
EU_1189_2022-STM-3 EU; Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia 3504887_1_0

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.l 

12. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.2.2023 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen