Viimeksi julkaistu 23.2.2023 15.18

Pöytäkirja StVP 137/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 10.00—11.30

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (4, 5, 7, 8) (3, 6 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (4, 5) (3, 6 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 95/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 50/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11081
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 101/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 51/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-9813
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 79/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 100/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-10916
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Erillinen ratkaiseva käsittely 

Valiokunta aloitti asian yksityiskohtaisen käsittelyn. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiHallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 319/2022 vp
Hallituksen esitysHE 328/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 105/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-11436
HE 319/2022 vp StV 16.02.2023 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 105/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.2.2023 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen