Viimeksi julkaistu 23.2.2023 16.18

Pöytäkirja StVP 139/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 21.2.2023 klo 10.00—10.50

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (4, 5, 6, 7, 9) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (4, 5, 6, 7, 9) (3 osittain) varajäsen Paula Werning sd (4, 5, 6, 7, 9) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021

KertomusK 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-12517
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”

KansalaisaloiteKAA 10/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei se anna kansalaisaloitteesta mietintöä, koska niin kutsuttujen eheytyshoitojen kriminalisointi ei kuulu sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Ajankohtaiset EU-asiat

Valiokunnan oma asiaO 2/2020 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Lääkkeiden saatavuus

Valiokunnan oma asiaO 53/2022 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2023-AK-12431
STMn_selvitys.pdf
A 8

- Todettiin raukeava esitys (HE 110/2022 vp laiksi Genomikeskuksesta). 

- Merkittiin saapuneeksi lausuman (HE 74/2022 vp) johdosta tehty STM:n selvitys psykososiaalisista menetelmistä, liite. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo