Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.11

Pöytäkirja StVP 14/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 6.3.2020 klo 10.00—11.03

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5) (3 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Noora Koponen vihr jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd (3 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2) (3 osittain) varajäsen Petri Huru ps (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288794
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 toimitusjohtaja Pertti Karjalainen, Attendo Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-288795
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 toimitusjohtaja Pertti Karjalainen, Attendo Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288828
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 asumis- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Kira Exell-Paakki, Folkhälsan Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288802
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 toimitusjohtaja Lauri Romppanen, Uudenmaan Seniorikodit Oy Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288820
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, Anninpirtti Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-288821
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, Anninpirtti Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288762
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288818
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288819
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288514
HE 4/2020 vp StV 06.03.2020 Talkoorengas Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus Asiantuntijalausunto
J 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • toimitusjohtaja Pertti Karjalainen Attendoliite
  • asumis- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Kira Exell-Paakki Folkhälsanliite
  • toimitusjohtaja Lauri Romppanen Uudenmaan Seniorikodit Oyliite
  • sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki Anninpirttiliite
  • liiketoimintajohtaja Arne Köhler Esperi Care Oy

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Lounais-Suomen aluehallintovirastoliite
  • Pohjois-Suomen aluehallintovirastoliite
  • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ryliite
  • Talkoorengas Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskusliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen