Pöytäkirja
StVP
14
2021 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 28.4.2021 klo 9.00—9.55
Läsnä
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että täysistunnossa 20.4.2021 on myönnetty vapautus ed. Mikko Kinnuselle sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Merkittiin, että täysistunnossa 22.4.2021 on valiokuntien täydennysvaalissa valittu sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Jouni Ovaska. 
4
Toimenpidealoite lapsikuolemaperheiden aseman parantamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman päivittämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Toimenpidealoite e-lääkekortin kehittämisestä Suomeen
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Toimenpidealoite yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kohtuullistamisesta ja maksatusten siirtämisestä koronapandemian jälkeiseen aikaan
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 241/2020 vp StV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367179
HE 241/2020 vp StV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367178
HE 241/2020 vp StV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367523
HE 241/2020 vp StV 22.04.2021 lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
D 8
HE 241/2020 vp StV 23.04.2021 neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367525
HE 241/2020 vp StV 23.04.2021 neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Lisäselvitys EDK-2021-AK-368463
HE 241/2020 vp StV 28.04.2021 lakimies Suvi Velic, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367041
HE 241/2020 vp StV 28.04.2021 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367042
HE 241/2020 vp StV 28.04.2021 SYNLAB Asiantuntijalausunto
I 8
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 5/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Ville
Koponen
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
liite
SYNLAB
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366996
HE 28/2021 vp StV 21.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365257
HE 28/2021 vp StV 15.04.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365313
HE 28/2021 vp StV 15.04.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365305
HE 28/2021 vp StV 15.04.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 9
Ennakkokäsittely 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
10
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367033
HE 56/2021 vp StV 20.04.2021 neuvotteleva virkamies Maria Huttunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367034
HE 56/2021 vp StV 20.04.2021 hallitusneuvos Ilpo Helismaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367037
HE 56/2021 vp StV 20.04.2021 lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366750
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366652
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366703
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366704
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366799
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 lakimies Mikko Kaunisvaara, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366690
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 hankejohtaja Teppo Heikkilä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366917
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 hankejohtaja Teppo Heikkilä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366689
HE 56/2021 vp StV 21.04.2021 tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) Asiantuntijalausunto
K 10
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Maria
Huttunen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
liite
lainsäädäntöjohtaja
Susanna
Siitonen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Salla
Silvola
oikeusministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Karri
Vainio
Suomen Kuntaliitto
liite
lakimies
Ida
Sulin
Suomen Kuntaliitto
hallintoylilääkäri
Jukka
Pellinen
Helsingin kaupunki
liite
perusturvajohtaja
Sanna
Svahn
Espoon kaupunki
liite
lakimies
Mikko
Kaunisvaara
Vantaan kaupunki
liite
tietohallintojohtaja
Antti
Ylä-Jarkko
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
liite
hankejohtaja
Teppo
Heikkilä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Anna
Kärkkäinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Maria
Huttunen
sosiaali- ja terveysministeriö
11
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368173
HE 67/2021 vp StV 27.04.2021 hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368152
HE 67/2021 vp StV 27.04.2021 johtaja Johanna Nystedt, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368169
HE 67/2021 vp StV 27.04.2021 sääntelyasiantuntija Antti Järvenpää, Sailab – MedTech Finland ry Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368167
HE 67/2021 vp StV 27.04.2021 toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveysteknologia ry Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368166
HE 67/2021 vp StV 27.04.2021 pääsihteeri Outi Konttinen, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
E 11
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Mari
Laurén-Häussler
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
johtaja
Johanna
Nystedt
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
yksikön päällikkö
Susanna
Peltoniemi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
sääntelyasiantuntija
Antti
Järvenpää
Sailab – MedTech Finland ry
liite
toimitusjohtaja
Saara
Hassinen
Terveysteknologia ry
liite
pääsihteeri
Outi
Konttinen
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364805
EU; Terveys; Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 4/2021 vp - U 14/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364836
EU; Terveys; Digitaaliset vihreät todistukset
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kuulla asiantuntijoita. 
14
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-365047
EU:n vammaisstrategia
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätettiin kuulla asiantuntijoita (STM ja Vammaisfoorumi ry). 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365755
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-365756
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365753
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 puheenjohtaja Johanna Björkroth, Geenitekniikan lautakunta Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365698
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 lakimies Hanna Veijalainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365875
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 erityisasiantuntija Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365714
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 asiantuntija Julia Lumijärvi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366890
HE 49/2021 vp StV 21.04.2021 tietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
G 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365939
HE 49/2021 vp StV 16.04.2021 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
H 15
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-368352
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
I 15
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Törmäkangas
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Helena
Korpinen
sosiaali- ja terveysministeriö
puheenjohtaja
Johanna
Björkroth
Geenitekniikan lautakunta
liite
lakimies
Hanna
Veijalainen
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
professori
Mikko
Airavaara
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
erityisasiantuntija
Mia
Bengtström
Lääketeollisuus ry
liite
asiantuntija
Julia
Lumijärvi
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
tietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 22.4.2021. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-368355
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
A 16
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
17
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-368360
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
A 17
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-366249
Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368074
E 59/2016 vp StV 27.04.2021 erityisasiantuntija Elisa Palminen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368186
E 59/2016 vp StV 27.04.2021 tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368153
E 59/2016 vp StV 28.04.2021 erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368015
E 59/2016 vp StV 28.04.2021 asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368149
E 59/2016 vp StV 28.04.2021 kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368168
E 59/2016 vp StV 28.04.2021 kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman, STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368139
E 59/2016 vp StV 27.04.2021 asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 2/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
erityisasiantuntija
Elisa
Palminen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
tutkimuspäällikkö
Maria
Vaalavuo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
erityisasiantuntija
Kirsi
Marttinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
asiantuntija
Katja
Miettinen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
kansainvälisten asioiden päällikkö
Pekka
Ristelä
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
kansainvälisten asioiden päällikkö
Maria
Häggman
STTK ry
liite
asiantuntija
Albert
Mäkelä
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Akava ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
19
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 29.4.2021 klo 10.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 28.4.2021 15.10