Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.10

Pöytäkirja StVP 15/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 10.3.2020 klo 10.00—11.06

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Juhana Vartiainen kok jäsen Heidi Viljanen sd (3, 4, 5, 6, 7) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289442
HE 5/2020 vp StV 10.03.2020 sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289388
HE 5/2020 vp StV 10.03.2020 johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288811
HE 5/2020 vp StV 10.03.2020 osaston va. johtaja Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • sosiaalineuvos Juha Luomala sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • osaston va. johtaja Anu Muuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite

Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista (Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Helsingin yliopisto/Lääketieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, professori Juho Saari, professori Heikki Hiilamo, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaalityön tutkimuksen seura). 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallituksen esitysHE 87/2019 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 9/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-289539
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
A 4

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289393
HE 4/2020 vp StV 10.03.2020 tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289495
HE 4/2020 vp StV 10.03.2020 tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
B 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289437
HE 4/2020 vp StV 10.03.2020 professori (emerita) Sirkka-Liisa Kivelä Asiantuntijalausunto
C 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289438
HE 4/2020 vp StV 10.03.2020 professori Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
D 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-289501
HE 4/2020 vp StV 10.03.2020 professori (emeritus) Jaakko Valvanne Asiantuntijalausunto
E 5

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite
  • professori (emerita) Sirkka-Liisa Kivelä liite
  • professori Teppo Kröger Jyväskylän yliopistoliite
  • professori (emeritus) Jaakko Valvanne liite

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen