Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja StVP 17/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 12.3.2020 klo 10.00—11.38

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Minna Reijonen ps jäsen Juhana Vartiainen kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Petri Huru ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 1/2020 vp

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

4.  Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp

Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että jatketaan asiantuntijakuulemista. Päätettiin äänin 11—2, ettei asiantuntijakuulemista toistaiseksi jatketa. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289522
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 johtaja Tapio Oksanen, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-289523
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 johtaja Tapio Oksanen, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290160
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 professori Roope Uusitalo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289924
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 kassanjohtaja Merja Jokinen, SYT - Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290141
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen, Teollisuuden työttömyyskassa Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289943
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 kassanjohtaja Pasi Koskinen, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289383
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 Rakennusalan työttömyyskassa Asiantuntijalausunto
G 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-288647
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
H 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-288648
HE 14/2020 vp StV 12.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
I 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Tapio Oksanen Työllisyysrahastoliite
 • professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistoliite
 • kassanjohtaja Merja Jokinen SYT - Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaliite
 • työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen Teollisuuden työttömyyskassaliite
 • kassanjohtaja Pasi Koskinen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaliite
 • kassanjohtaja Jan Peltonen Rakennusalan työttömyyskassaliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta päätti pyytää valtiosääntöoikeudellista asiantuntija-arviota, liittyykö työttömyyskassalakiin ehdotettuun uuteen 50 a §:än valtiosääntöoikeudellista epäselvyyttä erityisesti yrittäjien osalta, mikä edellyttäisi eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin perusteella lausunnon pyytämistä perustuslakivaliokunnalta. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289521
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 rehtori Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu edustaen myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:tä Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289546
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289922
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289915
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289939
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
E 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290116
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 gerontologi Eeva Päivärinta Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289936
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 Lapin aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290107
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305471
HE 4/2020 vp StV 12.03.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
I 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • rehtori Jouni Koski Laurea-ammattikorkeakoulu edustaen myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:täliite
 • erityisasiantuntija Inkeri Toikka Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ryliite
 • asiantuntija Saku Lehtinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ryliite
 • hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ryliite
 • edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • gerontologi Eeva Päivärinta liite
 • Lapin aluehallintovirastoliite
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ryliite
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rfliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen