Pöytäkirja
StVP
2
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 14.15—14.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Jari
Koskela
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Aki Lindén avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255947
StV:n jäsenet ja varajäsenet.pdf
A 2
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita puheenjohtajakseen edustaja Ilmari Nurmisen ehdotuksesta edustaja Anu Vehviläisen. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Vehviläinen ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita varapuheenjohtajakseen edustaja Anna-Kaisa Ikosen ehdotuksesta edustaja Mia Laihon. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 klo 9.30. 
9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Vehviläinen päätti kokouksen kello 14.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 8.10.2019 14:48