Pöytäkirja
StVP
2
2021 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 17.2.2021 klo 9.45—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (13, 14, 15, 16, 17, 18) (12 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; Portugalin EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346155
Portugalin EU-puheenjohtajakauden pääteemat STM:n sektorilla
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-, matka- ja lääkemaksukatoista
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Toimenpidealoite uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Toimenpidealoite puhe- ja kommunikointivammaisten voimavaroista määritellä oma avuntarpeensa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Toimenpidealoite tekijänoikeusjärjestöjen maksamien korvausten vaikutuksesta työttömyysturvan sovitteluun
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Toimenpidealoite pakkorokotusten estämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
11
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350160
LA 9/2020 vp StV 17.02.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
12
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350163
LA 14/2020 vp StV 17.02.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
13
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-347488
HE 241/2020 vp StV 04.02.2021 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348507
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349343
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 varamaaneuvos Harry Jansson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348508
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 varamaaneuvos Harry Jansson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
D 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349389
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 varamaaneuvos Harry Jansson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
E 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348412
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga, saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
F 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348413
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga, saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
G 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348499
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
H 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348460
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
I 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348461
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
J 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348471
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 konsernijohtaja Jukka Weisell, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
K 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348472
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 konsernijohtaja Jukka Weisell, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
L 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348503
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
M 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348419
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki Asiantuntijalausunto
N 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348505
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, Rautavaaran kunta Asiantuntijalausunto
O 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348685
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 johtava asiantuntija Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
P 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348686
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 johtava asiantuntija Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Q 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348688
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
R 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348491
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
S 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348646
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
T 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348694
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 erityisasiantuntija Sini Seemer, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
U 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348509
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto ry Asiantuntijalausunto
V 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348693
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
W 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348692
HE 241/2020 vp StV 09.02.2021 toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
X 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349014
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 kehitysjohtaja Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto
Y 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349377
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa, Kymsote – Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Z 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349491
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 toimitusjohtaja Marina Erhola, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Å 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349226
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 toimitusjohtaja Marina Erhola, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Ä 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349162
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 ylilääkäri Tapani Hämäläinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Ö 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349163
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 ylilääkäri Tapani Hämäläinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
AA 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349557
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 ylilääkäri Tapani Hämäläinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
BB 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349044
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 johtava lääkäri Kati Liukko, Porvoon kaupunki Asiantuntijalausunto
CC 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349234
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) Asiantuntijalausunto
DD 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349479
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 toimitusjohtaja Torbjörn Stoor, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC Asiantuntijalausunto
EE 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349236
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 johtaja Marja Heikkilä, Koske - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto
FF 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349085
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 johtaja Pirjo Marjamäki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto
GG 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349575
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
HH 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349247
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
II 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349246
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
JJ 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349250
HE 241/2020 vp StV 10.02.2021 kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
KK 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349504
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
LL 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349716
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen, Porvoon kaupunki Asiantuntijalausunto
MM 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349634
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 hankejohtaja Teppo Heikkilä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
NN 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349583
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 Uudenmaan erillisratkaisun selvityshenkilö Kari Nenonen Asiantuntijalausunto
OO 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349845
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
PP 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350857
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
QQ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348445
HE 241/2020 vp StV 08.02.2021 kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
RR 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349812
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
SS 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349597
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
TT 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349599
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
UU 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349598
HE 241/2020 vp StV 11.02.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, Vaalijalan kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
VV 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351118
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 tutkimuspäällikkö Mikko Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
WW 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350736
HE 241/2020 vp StV 16.02.2021 johtava lakimies Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
XX 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351120
HE 241/2020 vp StV 16.02.2021 tutkimusprofessori (emeritus) Markku Pekurinen Asiantuntijalausunto
YY 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-351122
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
ZZ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350817
HE 241/2020 vp StV 16.02.2021 professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
ÅÅ 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-351124
HE 241/2020 vp StV 16.02.2021 professori Paul Lillrank, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
ÄÄ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350752
HE 241/2020 vp StV 16.02.2021 sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
ÖÖ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350181
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 POSOTE20-hanke/Pohjois-Savon liitto Asiantuntijalausunto
AAA 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351133
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
BBB 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351134
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
CCC 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351135
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
DDD 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351136
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 johtajaylilääkäri Juhani Sand, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
EEE 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351137
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
FFF 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351140
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto Asiantuntijalausunto
GGG 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350398
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto
HHH 13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350400
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto
III 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351143
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Asiantuntijalausunto
JJJ 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350810
HE 241/2020 vp StV 17.02.2021 yhteiskuntatutkija Siv Sandberg, Åbo Akademi Asiantuntijalausunto
KKK 13
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö
Kari
Hakari
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Riitta-Maija
Jouttimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Taina
Mäntyranta
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Mikko
Meuronen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Piia
Pekola
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Miikka
Vähänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Piia
Pekola
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Miikka
Vähänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marietta
Keravuori-Rusanen
oikeusministeriö
liite
yksikönpäällikkö
Corinna
Tammenmaa
oikeusministeriö
hallitussihteeri
Maria
Soininen
oikeusministeriö
varamaaneuvos
Harry
Jansson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
hallintopäällikkö
John
Eriksson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
osastopäällikkö
Bengt
Michelsson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
lainvalmistelija
Diana
Lönngren
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vanhempi oikeusasiantuntija
Niclas
Slotte
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
sosiaali- ja terveyssihteeri
Anne
Länsman-Magga
saamelaiskäräjät
liite
yhdenvertaisuusvaltuutettu
Kristina
Stenman
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
pormestari
Lauri
Lyly
Tampereen kaupunki
liite
johtaja
Taru
Kuosmanen
Tampereen kaupunki
konsernijohtaja
Jukka
Weisell
Oulun kaupunki
liite
hyvinvointijohtaja
Kirsti
Ylitalo-Katajisto
Oulun kaupunki
apulaiskaupunginjohtaja
Jari
Saarinen
Kuopion kaupunki
liite
sosiaali- ja terveysjohtaja
Harri
Jokiranta
Seinäjoen kaupunki
liite
kunnanjohtaja
Henri
Ruotsalainen
Rautavaaran kunta
liite
johtaja
Taina
Mäntyranta
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Sirkku
Pikkujämsä
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Marjukka
Turunen
Kansaneläkelaitos
liite
johtava asiantuntija
Eeva
Nykänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
liite
lakiasiainjohtaja
Juha
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
lääkintöneuvos
Sirkku
Pikkujämsä
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja, varapääsihteeri
Anne
Knaapi
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
erityisasiantuntija
Sini
Seemer
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
liite
pääsihteeri
Tuija
Brax
Suomen Sydänliitto ry
liite
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
toiminnanjohtaja
Hanna
Heinonen
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
neuvotteleva virkamies
Heli
Hätönen
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehitysjohtaja
Merja
Tepponen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
liite
johtajaylilääkäri
Marja-Liisa
Mäntymaa
Kymsote – Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
liite
toimitusjohtaja
Marina
Erhola
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
liite
ylilääkäri
Tapani
Hämäläinen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
johtava lääkäri
Kati
Liukko
Porvoon kaupunki
liite
kuntayhtymän johtaja
Pirjo
Laitinen-Parkkonen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote)
liite
toimitusjohtaja
Torbjörn
Stoor
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC
liite
johtaja
Marja
Heikkilä
Koske - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
liite
johtaja
Pirjo
Marjamäki
Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Sami
Sarvilinna
Helsingin kaupunki
liite
kaupunginjohtaja
Jukka
Mäkelä
Espoon kaupunki
liite
kaupunginjohtaja
Ritva
Viljanen
Vantaan kaupunki
liite
sosiaali- ja terveysjohtaja
Ann-Sofie
Silvennoinen
Porvoon kaupunki
liite
hankejohtaja
Teppo
Heikkilä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Uudenmaan erillisratkaisun selvityshenkilö
Kari
Nenonen
liite
kuntayhtymän johtaja
Risto
Kortelainen
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
liite
kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
Pekka
Nousiainen
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
liite
kuntayhtymän johtaja
Ilkka
Jokinen
Vaalijalan kuntayhtymä
liite
lääkintöneuvos
Sirkku
Pikkujämsä
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Taina
Mäntyranta
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
pelastusneuvos
Janne
Koivukoski
sisäministeriö
Kutsuttuna poissa oli: 
Raaseporin kaupunki
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkimuspäällikkö
Mikko
Peltola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
tutkija
Tuukka
Holster
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
johtava lakimies
Arto
Sulonen
Suomen Kuntaliitto
liite
tutkimusprofessori (emeritus)
Markku
Pekurinen
liite
professori
Otto
Toivanen
Aalto-yliopisto
liite
professori
Paul
Lillrank
Aalto-yliopisto
liite
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Miikka
Vähänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Antti
Väisänen
valtiovarainministeriö
pelastusneuvos
Janne
Koivukoski
sisäministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
sairaanhoitopiirin johtaja
Juha
Kinnunen
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
liite
sairaanhoitopiirin johtaja
Jari
Jokela
Lapin sairaanhoitopiiri
liite
sairaanhoitopiirin johtaja
Tarmo
Martikainen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
liite
johtajaylilääkäri
Juhani
Sand
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
liite
johtaja
Ilkka
Luoma
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
liite
sairaanhoitopiirin johtaja
Ermo
Haavisto
Satakunnan sairaanhoitopiiri
sairaanhoitopiirin johtaja
Matti
Bergendahl
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.2.2021 klo 8.30: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maakuntajohtaja
Anna-Mari
Ahonen
Hämeen liitto
liite
maakuntajohtaja
Ossi
Savolainen
Uudenmaan liitto
liite
professori
Jari
Stenvall
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
liite
yhteiskuntatutkija
Siv
Sandberg
Åbo Akademi
liite
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350456
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 hallitussihteeri Sami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350459
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350460
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350461
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350475
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350476
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350466
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350467
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350468
HE 6/2021 vp StV 17.02.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-350693
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
17.2.2021
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 2/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Ismo
Tuominen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Sami
Teräväinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
toimitusjohtaja
Timo
Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
elinkeinopoliittinen asiantuntija
Katri
Jakosuo
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Lisättiin uusi kuudes kappale seuraavasti: "Valiokunta korostaa alan toimijoiden omaa vastuuta epidemian torjunnassa ja lainsäädännön noudattamisessa ja kiinnittää huomiota valvonnan tehostamiseen." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348510
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 johtava asiantuntija Marja Innanen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348599
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 sosiaalineuvos Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348747
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 erikoistutkija Heli Kuusipalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348665
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348582
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348600
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 professori (emerita) Anneli Pohjola Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348614
VNS 3/2020 vp StV 10.02.2021 dekaani Juho Saari, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
G 15
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Marja
Innanen
valtioneuvoston kanslia
liite
sosiaalineuvos
Markus
Seppelin
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erikoistutkija
Heli
Kuusipalo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
erityisasiantuntija
Kirsi
Marttinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Heikki
Hiilamo
Helsingin yliopisto
liite
dekaani
Juho
Saari
Tampereen yliopisto
liite
professori (emerita)
Anneli
Pohjola
liite
Sitralle varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen: Sitra ilmoitti, ettei se lausu. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350883
HE 254/2020 vp StV 17.02.2021 neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351302
HE 254/2020 vp StV 17.02.2021 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 16
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Mikko
Horko
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
pääjohtaja
Outi
Antila
Kansaneläkelaitos
liite
17
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-350413
Ote PmNP_ptk 6_2021 vp.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-350414
STMn kirje_030221.pdf
Merkittiin jaetuksi STM:n kirje perustulokokeilun tuloksista 
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 17.2.2021 klo 12.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 23.2.2021 18.40