Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja StVP 20/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 18.3.2020 klo 9.30—10.41

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Juhana Vartiainen kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Heidi Viljanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Muu asiaM 3/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290994
M 3/2020 vp StV 18.03.2020 hallitusneuvos Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 19.3.2020 klo 12.00. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitusneuvos Anne Ilkka sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 5/2020 vp

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290969
HE 4/2020 vp StV 18.03.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290743
HE 4/2020 vp StV 18.03.2020 Suomen Diakoniaopisto Oy Asiantuntijalausunto
B 7

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • Suomen Diakoniaopisto Oyliite

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290849
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290964
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290855
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290927
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290983
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290795
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290557
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290523
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290825
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290517
HE 13/2020 vp StV 18.03.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 8

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Työttömien Keskusjärjestö ryliite
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.3.2020 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen