Viimeksi julkaistu 11.6.2021 14.34

Pöytäkirja StVP 23/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 3.6.2021 klo 9.00—11.06, 11.15—12.16, 13.08—13.58

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (9, 10) (8 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (9, 10) (8 osittain) jäsen Pia Kauma kok (9, 10) (8 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (9, 10) (8 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Hanna Sarkkinen vas jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Bella Forsgrén vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) varajäsen Mirka Soinikoski vihr (8 osittain) varajäsen Paula Werning sd (9, 10) (8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

4.  Toimenpidealoite omaishoitajien aseman parantamisesta

ToimenpidealoiteTPA 46/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5.  Toimenpidealoite immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioonottamisesta työttömyysetuutta määrittäessä

ToimenpidealoiteTPA 48/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6.  Toimenpidealoite laajan ympärivuorokautisen päivystyksen saamisesta Kymenlaakson keskussairaalaan

ToimenpidealoiteTPA 50/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7.  Toimenpidealoite kuljetusten järjestämisestä vammaisille lapsille molemmista kodeista

ToimenpidealoiteTPA 51/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Kokous keskeytettiin klo 11.06 ja sitä jatkettiin klo 11.15—12.16, jonka jälkeen kokous keskeytettiin ja sitä jatkettiin klo 13.08—13.58. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.6.2021 klo 10.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen