Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.57

Pöytäkirja StVP 24/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 3.4.2020 klo 9.00—9.25

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Noora Koponen vihr jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2020 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294952
HE 40/2020 vp StV 03.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294948
HE 40/2020 vp StV 03.04.2020 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294950
HE 40/2020 vp StV 03.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
C 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-294784
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
D 4

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Finanssivalvontaliite
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294924
HE 39/2020 vp StV 03.04.2020 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-294744
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
B 5

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Eläketurvakeskusliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Merimieseläkekassa

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

Hallituksen esitysHE 37/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294932
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 hallitusneuvos Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294933
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294934
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294935
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294936
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294937
HE 37/2020 vp StV 03.04.2020 Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto
F 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-294737
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020
G 6

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 2.4.2020: 

Kuultavana oli: 

 • hallitusneuvos Inka Hassinen sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Eläketurvakeskusliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ryliite
 • Finanssiala ryliite
 • Työeläkevakuuttajat TELA ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • valtiovarainministeriö
 • Finanssivalvonta
 • Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
 • Merimieseläkekassa

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295221
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294986
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294989
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294990
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295012
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294992
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294994
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294995
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294996
HE 38/2020 vp StV 03.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
I 7

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 2.4.2020: 

Kuultavana oli: 

 • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • KT Kuntatyönantajatliite
 • Työllisyysrahastoliite
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry
 • Suomen Yrittäjät ry

8.  Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-294228
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294196
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Linde Gas Ab Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-294197
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Linde Gas Ab Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294078
O 8/2020 vp StV 02.04.2020 Oy Woikoski Ab Asiantuntijalausunto
D 8

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Oy Linde Gas Abliite
 • Oy Woikoski Abliite

9.  Muut asiat

Todettiin, että pääsihteeri on määrännyt valiokuntaneuvos Liisa Vanhalan toimimaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteerinä 3.4.—28.7.2020 välisen ajan oman toimensa ohella. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 6.4.2020 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Harri 
Sintonen