Viimeksi julkaistu 11.6.2021 10.16

Pöytäkirja StVP 24/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 8.6.2021 klo 10.00—12.00 ja 12.35—13.21

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (4, 5) (3 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (3 osittain) jäsen Pia Kauma kok (4, 5) (3 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Hanna Sarkkinen vas jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Anneli Kiljunen sd varajäsen Terhi Koulumies kok varajäsen Mikko Ollikainen r (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-380556
HE 241/2020 vp StV 08.06.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-380563
HE 241/2020 vp StV 08.06.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-375771
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
C 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Aloitettiin mietintöluonnoksen esittely. 

Kokous keskeytettiin klo 12.00 ja sitä jatkettiin klo 12.35. 

4.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 9.6.2021 klo 8.15; Lähetystöjen vastaanottotila. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen