Pöytäkirja
StVP
27
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 29.4.2020 klo 9.00—9.45
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (3 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299422
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299176
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299174
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299159
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299160
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299161
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299175
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299177
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299178
HE 61/2020 vp StV 29.04.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Rakennusalan työttömyyskassa, Sähköalojen työttömyyskassa ja Teollisuuden työttömyyskassa Asiantuntijalausunto
I 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-299242
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
J 3
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat etäkuultavina (28.4.2020): 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Marko
Leimio
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Rakennusalan työttömyyskassa, Sähköalojen työttömyyskassa ja Teollisuuden työttömyyskassa
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin kappaleen kaksi loppuu uusi virke seuraavasti: "Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2020 II lisätalousarvion yhteydessä lisäystä 41 milj. euroa Kansaneläkelaitokselle ja 20 milj. euroa työttömyyskassoille etuuskäsittelyn turvaamiseksi Covid-19 –viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298439
HE 28/2020 vp StV 29.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299181
HE 28/2020 vp StV 29.04.2020 Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299184
HE 28/2020 vp StV 29.04.2020 Keva Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298978
HE 28/2020 vp StV 29.04.2020 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299182
HE 28/2020 vp StV 29.04.2020 Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry Asiantuntijalausunto
E 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Pankki
liite
Keva
liite
Eläketurvakeskus
liite
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-299615
VNS_1_2020.pdf
A 5
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. 
6
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299424
O 8/2020 vp StV 29.04.2020 kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnassa oli etäkuultavana (28.4.2020): 
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n toimet jokaisen saatavilla olevan euron käyttäminen kaikin mahdollisin tavoin ihmishenkien pelastamiseksi ja elinkeinojen suojelemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Toimenpidealoite suojavarusteiden tasapuolisen jakautumisen turvaamisesta koronakriisin aikana kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille, sekä suojavarusteiden jakamista ja käyttöä koskevien yhtenäisten ohjeiden laatimisesta erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
11
Toimenpidealoite kodinomaisten vanhustenhoivayksikköjen koronaviruspotilaiden erikoissairaanhoidon ja saattohoidon laadun, inhimillisyyden ja oikea-aikaisuuden turvaamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
12
Toimenpidealoite valtakunnallisen koronavirusneuvonnan puhelinpalvelun laajentamiseksi myös sunnuntaihin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
13
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 6.5.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 29.4.2020 15.30